Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalizacja w gospodarce światowej 0300-MS2-2GGS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

D. Rodrik, Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.

J. E. Stiglitz, Globalizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

E. Polak, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin SA, Warszawa 2009.

J. A. Scholte, Globalizacja: krytyczne wprowadzenie, Oficyna Wydawnicza Humanista, Sosnowiec 2006.

D. Claes, C. Knutsen, Governing the global economy, Routledge, London 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

A. Bąkiewicz, U. Żuławska (red.), Rozwój w dobie globalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

N. Wapshott, Keynes kontra Hayek - spór, który zdefiniował współczesną ekonomię, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2013.

J. E. Stiglitz, Cena nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2GGS_W01 - egzamin końcowy w formie pisemnej, opisowej

2GGS_W02 - egzamin końcowy w formie pisemnej, opisowej

2GGS_W03 - egzamin końcowy w formie pisemnej, opisowej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie opisowej (maksymalnie 5 punktów).

Zakres tematów:

Treści wykładu:

1. Ogólna charakterystyka globalizacji.

2. Istota, geneza i podstawowe problemy procesu

globalizacji.

3. Uwarunkowania instytucjonalne.

4. Korporacje transnarodowe – ich rola i funkcjonowanie.

5. Gospodarki narodowe – granice suwerenności.

6. Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej.

7. Rynki finansowe. Kryzysy finansowe.

8. Gospodarka oparta na wiedzy.

9. Kapitał ludzki.

10. Globalizacja a trwałość demokracji.

11. Procesy integracji a globalizacja.

12. Źródła i uwarunkowania dążeń integracyjnych.

13. Przykłady tendencji integracyjnych na świecie i płynące

stąd doświadczenia.

14. Teorie ekonomii wobec procesów globalizacyjnych.

15. Perspektywy procesu globalizacji.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny i konwersatoryjny wykorzystujący prezentacje multimedialne, stymulujący dyskusję naukową,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:30 - 18:00, sala 205
Marek Proniewski 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.