Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 0300-MS2-2MSG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Podstawowa:

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, Wyd. PWE, Warszawa 2010

2. Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wyd. UW, Warszawa 2006

3. A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017

Uzupełniająca:

1. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Gospodarcze wyzwania XXI wieku, red. A. Oleksiak, Wyd. KEY Text, Warszawa 2010

2. R.J. Carbaugh, International economics (15th ed.), Boston : Cengage Learning 2015.

3. Ekonomia międzynarodowa i stosunki gospodarcze, red. B. Fiedor, Wyd. UE Wrocław 2008.

Efekty uczenia się:

2MSG_W01: egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu zostaną dopuszczenie studenci, którzy uzyskają zaliczenie konwersatorium. Egzamin w formie testu. Zaliczenie po uzyskaniu 60% punktów.

Zakres tematów:

1. Główne tendencje we współczesnym handlu międzynarodowym i gospodarce światowej

2. Konkurencyjność międzynarodowa gospodarek i przedsiębiorstw

3. Korporacje transnarodowe w gospodarce światowej

4. Integracja ekonomiczna

5. Międzynarodowa polityka ekonomiczna

6. Rynki wschodzące i kraje słabo rozwinięte we współczesnej gospodarce światowej

7. Globalizacja i problemy globalne. Zadłużenie międzynarodowe

Metody dydaktyczne:

wykład z zastosowaniem prezentacji, angażowanie studentów do zadawania pytań podczas wykładu i aktywnego udziału w dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 207
Mariusz Dąbrowski 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.