Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Certyfikacja i standaryzacja towarów w handlu zagranicznym 0300-MS2-2YCST
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93

2) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG

3) M. Sagan, Prawne czynniki standaryzacji produktu na rynku Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Społecznych, Zeszyt 3, 2007.

4) Dyrektywy UE dotyczące poszczególnych grup towarowych

Efekty uczenia się:

2YCST_W01 - egzamin

2YCST_U01 - egzamin

2YCST_K01 - egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy pisemny: test, zaliczenie wymaga uzyskania 51% punktów.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia związane z certyfikacją i standaryzacją towarów

2. Regulacje UE i międzynarodowe w zakresie certyfikacji i standaryzacji towarów

3. Jednolity rynek UE i EOG

4. Oznakowanie CE

5. Normy zharmonizowane

6. Deklaracja zgodności jako dokument wskazujący o zgodności z oznaczeniem CE

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, oraz wykorzystaniem metod aktywizujących: dyskusja, aktywność.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.