Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biznesplan 0300-ZS1-2XBIP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. K. Opolski, K. Waśniewski, Biznes plan: jak go budować i analizować?. Wydawnictwo CeDeWu 2014.

2. C. Barrow, P. Barrow, R. Brown, Biznesplan w małej firmie. Wydawnictwo Helion 2009.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J. Skrzypek, Biznes plan: model najlepszych praktyk, Wydawnictwo Poltext, 2012.

2. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, Biznesplan w praktyce. Wydawnictwo CeDeWu, 2014.

3. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan? Wydawnictwo CeDeWu, 2007.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

2BIP_U01 Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk gospodarczych determinujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Z1_U01

2BIP- U02 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania Z1_U05

2BIP-U03 Potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska

społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu Z1_U06

2BIP_U04 Student potrafi przygotować biznes plan i prezentację multimedialną prezentującą podstawowe obszary planowanego przedsięwzięcia. Z1_U07

2BIP_U05 Student potrafi zaprezentować w formie ustnej założenia biznes planu. Z1_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2BIP_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się. Z1_K01

2BIP_K02 Student potrafi pracować w grupie realizującej biznes plan. Z1_K02

2BIP-K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu Z1_K03

2BIP-K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu Z1_K04

2BIP-K05 Student jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne Z1_K05

2BIP_K06 Student wykazuje postawę kreatywności i przedsiębiorczości w tworzeniu pomysłu na biznes i weryfikowaniu tego pomysłu w postaci biznes planu. Z1_K07

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń jest składową kilku elementów: aktywności na ćwiczeniach, prezentacji pomysłu biznesowego przed grupą, wersji papierowej biznes planu i prognozy finansowej według zadanego wzorca.

Dopuszczalne są 2 nieobecności na ćwiczeniach. Dodatkowe nieobecności powinny być zaliczone na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie słuchaczy z zasadami pracy w grupach oraz procesem tworzenia biznes planu.

2. Omówienie wzorca, według którego będzie sporządzany biznes plan wraz z prognozą finansową.

3. Weryfikacja pomysłów przedsięwzięć gospodarczych.

4. Konsultacja procesu tworzenia biznes planu.

5. Przygotowanie wstępnej prezentacji przedsiębiorstwa i życiorysu w biznesplanie

6. Opis planowanego przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem analizy SWOT

7. Plan marketingowy

8. Dotacje inwestycyjne

9. Prognozowana sytuacja ekonomiczno-finansowa

10. Prezentacja planów przedsięwzięć gospodarczych w formie multimedialnej. Dyskusja w grupie ćwiczeniowej.

11. Omówienie przygotowanych koncepcji biznesowych.

Metody dydaktyczne:

Studium przypadku, dyskusja, przygotowanie prac pisemnych w postaci biznes planu i prognozy finansowej według zadanego wzorca, prezentacje własnych pomysłów biznesowych przed grupą. Część tematów zostanie zrealizowanych w formie e-learningu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 132
Anna Wierzbicka 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.