Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie procesami 0300-ZS2-2ZPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

G.A.Rummler, A.P. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.

A. Bitkowska, Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa 2013.

M. Kunasz, Zarządzanie procesami, Economicus, Szczecin 2011.

M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling, H. A. Reijers, Fundamentals of Business Process Management, Springer, London 2013.

P. Grajewski, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1M.Hammer, J.Champy, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.

R.L. Manganelli, M.M.Klein, Reengineering. Metoda usprawniania procesów, PWE, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

2ZPR_W01 Student zna istotę orientacji procesowej, zasady i narzędzia zarządzania procesowego. Z2_W01

Sposób weryfikacji: ocena efektów pracy indywidualnej poprzez uczestnictwo w dyskusji i egzamin.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej w postaci pytań otwartych lub pytań testowych wielokrotnego wyboru, pytań typu prawda/fałsz.

Na ocenę dostateczną należy zdobyć 50% możliwych do zdobycia punktów. Do oceny włączane są punkty z e-learningu.

Zakres tematów:

1. Orientacja funkcjonalna a procesowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Orientacja procesowa a orientacja na klienta. Pojęcie procesu i podejścia procesowego.

2. Koncepcje zarządzania bazujące na procesach.

3. Identyfikowanie procesów przedsiębiorstwa i celów zarządzania nimi.

4. Mapowanie i modelowanie procesów.

5.Skuteczność i efektywność zarządzania procesowego. Mierniki skuteczności procesów. Etapy zarządzania procesowego.

6. Usprawnianie zarządzania procesowego w organizacjach.

7. Wdrażanie zarządzania procesowego. Przykłady rozwiązań opartych

na zarządzaniu procesami.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu. Wykład w e-learningu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 204
Ewa Kuzionko-Ochrymiuk 38/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.