Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

E-commerce 0300-ZS1-3SECO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. P. Karwatka i in., Technologia w e-commerce. Teoria i praktyka. Poradnik menedżera, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013

2. L. Kępa, P. Tomasik, S. Dobrzyński, Bezpieczeństwo systemu e-commerce, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Dave Chaffey , Digital Business i E-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

2. L. Ullman , E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

3SECO _U01 : kolokwium; ocena pracy indywidualnej w trakcje zajęć

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3SECO _K01 : kolokwium; uczestnictwo w dyskusji w trakcje zajęć

3SECO _K02 Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności : ocena pracy indywidualnej w trakcie zajęć; uczestnictwo w dyskusji w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów

Ocena z przedmiotu jest odzwierciedleniem pracy studenta na ćwiczeniach:

- kolokwium - 70%

- samodzielna praca studentów w trakcie ćwiczeń i poza zajęciami - 30%

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnego zaliczenia kolokwium.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach (dwie w przypadku 30h ćwiczeń lub jedna w przypadku 15 h ćwiczeń);

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Wstęp do e-commerce

2. Tworzenie modeli biznesowych w e-commerce

3. Narzędzia analityczne wspomagające pracę w e-commerce

4. Budowanie zespołu

5. Prezentacja produktów i reklama

6. Marketing w e-commerce: real time marketing, content marketing, marketing wirusowy, inbound marketing, outbound marketing, permission marketing

7. RODO w e-commerce

8. Tworzenie grafik reklamowych

9. Systemy wspomagające zarządzanie w e-commerce

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania; dyskusja na zadany temat; studia przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
3 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 132
Adam Gardocki 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.