Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie produkcją 0300-ZS1-3XZAP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1.E. Pająk, M. Klimkiewicz, A. Kosieradzka Zarządzanie produkcją i usługami, PWE, Warszawa 2014.

2.I.Durlik, Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.

3. A.Muhlemann, J.Oakland, K.Lockyer, Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN, Warszawa 2001.

4. Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, praca zbiorowa pod red. M. Brzezińskiego, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.

Literatura dodatkowa:

1. B.Liwowski, R. Kozłowski, Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

2. E.Pająk, Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, PWN, Warszawa 2009.

3. R.Chase, N.Aquilano, R.Jacobs, Production and operations management: manufacturing and services, Boston, MA [etc.] : Irwin/McGraw-Hill, 1998.

Efekty uczenia się:

3XZAP_W01 Student ma wiedzę na temat wykorzystania zasobów ludzkich w procesie produkcji i ich wpływu na wydajność przedsiębiorstwa (Z1_W05) - kolokwium pisemne

3XZAP_W02 Student posiada wiedzę o zasadach organizowania działalności produkcyjnej w przedsiębiorstwie (Z1_W09) - analiza studiów przypadków, praca pisemna

3XZAP_W03 Student posiada wiedzę o przebiegu procesu produkcyjnego i podstawowych problemach w ramach każdego etapu tego procesu (Z1_W09)- analiza studiów przypadków, praca pisemna

3XZAP_U01 Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z procesem produkcyjnym (Z1_U05) - rozwiązywanie zadań

3XZAP_U02 Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska

występujące w procesie produkcji (Z1_U06) -analiza studiów przypadków, rozwiązywanie zadań indywidualne i grupowe

3XZAP_U03 Student potrafi przygotować prace pisemne z zakresu zarządzania produkcją (Z1_U07) - przygotowanie pracy pisemnej

3XZAP_K01 Student potrafi pracować w grupie (Z1_K02) - grupowe rozwiązywanie zadań

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń na podstawie rozwiązywania zadań i studiów przypadków oraz prezentacji. Pod uwagę brane są także punkty z e-learningu. Obowiązkowe jest pozytywne zaliczenie kolokwium. Na zaliczenie niezbędne jest uzyskanie 50% punktów możliwych do zdobycia.

Możliwe są 2 nieobecności na zajęciach.

Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit, a nieprzekraczające 40% zajęć powinny być zaliczone na konsultacjach w ciągu max 2 tygodni roboczych po przerwie w uczęszczaniu na zajęcia. Nieobecność powyżej 50% dyskwalifikuje studenta z ubiegania się o zaliczenie przedmiotu.

Zakres tematów:

Tematyka ćwiczeń:

1. Produkcja i zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie – zagadnienia wprowadzające.

2. Planowanie produkcji.

3. Podstawowe typy, formy i odmiany produkcji.

4. Proces produkcyjny. Klasyfikacja i cechy charakterystyczne przemysłowych procesów wytwórczych.

5. Organizacja procesu produkcyjnego w przestrzeni i czasie.

6. Cykl produkcyjny i metody jego skracania.

7. Zdolność i rytmiczność produkcji.

9. Aspekty humanizacyjne zarządzania produkcją (człowiek w procesie produkcji).

9. Gospodarka odpadami i opakowaniami.

10. Zaopatrzenie - planowanie, organizacja

11. Gospodarka zapasami

12. Gospodarka magazynowa

13. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania produkcją.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: analiza studiów przypadków, rozwiązywanie zadań indywidualne i grupowe, prezentacja multimedialna, kolokwium. Zajęcia w e-learningu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 207
Ewa Kuzionko-Ochrymiuk 17/ szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 316
Ewa Kuzionko-Ochrymiuk 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.