Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia I cz. 2 0300-EN1-2MKR2
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

3. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

4. Makroekonomia, red. A. Z. Nowak, T. Zalega, PWE, Warszawa 2019.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. O. Blanchard, D.R. Johnson, Macroeconomics, Pearson Harlow 2013.

2. P. Krugman, R.Wells, Macroeconomics, Worth Publ., New York 2015.

3. Makro- i mikroekonomia, red. S. Marciniak,PWN, Warszawa 2013.

4. N.G.Mankiw, M.P.Taylor, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2016.

5. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2018

6. P.A. Samuleson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 2017.

7. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

8. System rynkowy, red. M. Nasiłowski, Wyd. Key Text, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

MKR2_W01 Student zna relacje pomiędzy strukturami i instytucjami gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej. Poprawnie posługuje się relacjami między agregatami makroekonomicznymi w objaśnianiu procesów gospodarczych; E1_W02, E1_W03 - sposób weryfikacji: egzamin pisemny w formie zdalnej (test o pytaniach otwartych i zamkniętych)

MKR2_W02 ma podstawową wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu procesów gospodarczych, skali i konsekwencjach tych zmian; E1_W08 - sposób weryfikacji: egzamin pisemny w formie zdalnej (test o pytaniach otwartych i zamkniętych)

Metody i kryteria oceniania:

Formą sprawdzenia wiedzy będzie egzamin pisemny w formie testu o pytaniach otwartych i zamkniętych przeprowadzony w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Blackboard. Do egzaminu dopuszczeni są studenci, którzy uzyskają zaliczenie ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Finanse publiczne i budżet państwa

2. Bezrobocie i rynek pracy. Neoklasyczna i keynesowska teoria rynku pracy.

3. Rynek kapitałowy w strukturze rynków finansowych

4. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza. Cena kapitału

5. Inflacja we współczesnej gospodarce.

6. Mechanizm ekspansji gospodarczej. Modele wzrostu gospodarczego

7. Cykliczność w procesie wzrostu gospodarczego

8. Instytucjonalne aspekty rozwoju gospodarczego. Instytucje a sprawność gospodarki

9. Gospodarka otwarta. Konkurencyjność międzynarodowa gospodarki

Metody dydaktyczne:

Wykład stacjonarny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych angażujący studentów do zadawania pytań;

w formie zdalnej - treści wykładowe udostępniane za pośrednictwem platformy Blackboard

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 316
Magdalena Owczarczuk 49/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.