Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody oceny projektów inwestycyjnych 0300-EN1-2MOP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje - szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio przez prowadzących ćwiczenia):

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., Podstawy rachunku efektywności inwestycji, UwB Białystok 2001

2. Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011

3. Gallagher T.J., Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press, 2016

4. Gąsiorkiewicz L., Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011

5. Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa 2004

6. Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2006

7. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2007

8. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

2MOP_W01 - ocena aktywności w trakcie zajęć, udział w dyskusji, praca domowa, kolokwium, egzamin końcowy

2MOP_W02 - ocena aktywności w trakcie zajęć, udział w dyskusji, praca w grupach, praca domowa, kolokwium, egzamin końcowy

2MOP_U01 - praca w grupach, kolokwium, egzamin końcowy

2MOP_U02 - ocena aktywności w trakcie zajęć, udział w dyskusji, kolokwium, egzamin końcowy

2MOP_U03 - ocena aktywności w trakcie zajęć, udział w dyskusji, praca w grupach, praca domowa, kolokwium, egzamin końcowy

2MOP_K01 - ocena aktywności w trakcie zajęć, udział w dyskusji

2MOP_K02 - ocena aktywności w trakcie zajęć, udział w dyskusji, praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy odbywa się w formie pisemnej. Egzamin uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi.

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń na ocenę dst (3,0).

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń – uzyskanie określonej przez prowadzącego liczby punktów. Na punktację końcową składają się:

• kolokwium (80% w stosunku do maksymalnej, możliwej do zdobycia liczby punktów)

• ocenianie ciągłe – indywidualna praca na zajęciach, zadanie grupowe, prace pisemne oraz dyskusja (ok.20% w stosunku do maksymalnej, możliwej do zdobycia liczby punktów)

• prace pisemne punktowane w skali od 1-2 pkt.

• dopuszczalna 1 nieobecność na semestr, nieobecności należy zaliczyć na konsultacjach,

• brak zaliczenia ćwiczeń w przypadku opuszczenia przez studenta, bez usprawiedliwienia, połowy obowiązkowych zajęć

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do problematyki inwestowania. Teoretyczne aspekty kalkulacji zmian wartości pieniądza w czasie - dyskusja i zadania praktyczne

2. Inwestycje przedsiębiorstw i ich finansowanie. Przegląd metod kalkulacji kosztu kapitału w przedsiębiorstwie - dyskusja i zadania praktyczne

3. Przegląd metod spłaty kredytu - dyskusja i zadania praktyczne

4. Istota przepływów pieniężnych i metody ich prezentacji - dyskusja i zadania praktyczne

5. Dynamiczne metody oceny efektywności inwestycji - dyskusja i zadania praktyczne

6. Zmodyfikowane dynamiczne metody oceny efektywności inwestycji - dyskusja i zadania praktyczne

7. Przegląd metod uwzględniania niepewności i ryzyka w ocenie efektywności inwestycji - dyskusja i zadania praktyczne

8. Proste (statyczne) metody oceny efektywności inwestycji - dyskusja i zadania praktyczne

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• ćwiczenia: dyskusja na tematy podejmowane w ramach poszczególnych zajęć jako wstęp do zajęć praktycznych (na podstawie literatury i materiałów dydaktycznych przekazanych przez prowadzącego) oraz zajęcia angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:55, sala 303
Luiza Kostecka-Tomaszewska 23/25 szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 15:20 - 17:05, sala 303
Luiza Kostecka-Tomaszewska 22/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.