Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa 0300-EN1-2STA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

2. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

3. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

3. Rogowski J., Roszkowska E. Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

4. Frączak E., Statistics for management and economics, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

Efekty uczenia się:

2STA_W01 Egzamin pisemny.

2STA_W02 Egzamin pisemny.

2STA_W03 Egzamin pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny zawierający pytania testowe zamknięte.

Zakres tematów:

Przedmiot i metody badań statystycznych. Podstawowe pojęcia statystyczne. Zmienne dyskretne i ciągłe. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego. Formy prezentacji danych statystycznych. Szeregi statystyczne.

Miary tendencji centralnej. Miary przeciętne klasyczne: średnia arytmetyczna, średnia harmoniczna, średnia geometryczna. Miary przeciętne pozycyjne: dominanta, mediana oraz kwartyle.

Miary zmienności. Miary zmienności: odchylenie przeciętne, wariancja i odchylenie standardowe, odchylenie ćwiartkowe i współczynniki zmienności, momenty zwykłe i centralne, standaryzacja zmiennych.

Miary asymetrii i koncentracji. Współczynniki i wskaźniki asymetrii. Krzywa Lorenza i współczynniki koncentracji. Kurtoza i eksces.

Dwuwymiarowy rozkład empiryczny. Budowa tablicy korelacyjnej. Rozkłady brzegowe i warunkowe oraz parametry ich rozkładów.

Metody badania współzależności w dwuwymiarowym rozkładzie empirycznym – miary oparte na chi-kwadrat, stosunek korelacyjny Pearsona, współczynnik korelacji liniowej Pearsona.

Miary dynamiki. Przyrosty absolutne (jednopodstawowe, łańcuchowe), względne (jednopodstawowe, łańcuchowe). Indeksy indywidualne (jednopodstawowe, łańcuchowe), agregatowe

Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych. Składniki szeregów czasowych: trend, wahania okresowe i koniunkturalne, składnik losowy.

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody aktywizujące (dyskusja na wykładane tematy).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala 302
Dorota Mierzyńska 46/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.