Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa 0300-EN1-2STA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2011.

2. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

3. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

4. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Ostasiewicz W., Badania statystyczne, Wolters Kluver Polska – Oficyna, Warszawa 2011.

3. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

Efekty uczenia się:

2STA_W01 - kolokwium, aktywność

2STA_W02 - kolokwium, aktywność

2STA_W03 - kolokwium, aktywność

2STA_U01 - kolokwium, aktywność

2STA_U02 - kolokwium, aktywność

2STA_K01 - aktywność

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów oraz aktywności. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

Rozwiązywanie zadań dotyczących prezentacji materiału statystycznego.

Rozwiązywanie zadań dotyczących wyznaczania miar tendencji centralnej: średnia arytmetyczna, harmoniczna, geometryczna, dominanta oraz kwantyle.

Rozwiązywanie zadań dotyczących wyznaczania miar zmienności: odchylenie standardowe, wariancja, odchylenie przeciętne, odchylenie ćwiartkowe, współczynniki zmienności, rozstęp.

Rozwiązywanie zadań dotyczących miar asymetrii i koncentracji. Współczynniki i wskaźniki asymetrii. Krzywa Lorenza i współczynniki koncentracji. Kurtoza i eksces.

Rozwiązywanie zadań dotyczących dwuwymiarowego rozkładu empirycznego: tablica korelacyjna – rozkłady brzegowy i warunkowe.

Rozwiązywanie zadań dotyczących metod badania współzależności w dwuwymiarowym rozkładzie empirycznym: miary oparte na chi-kwadrat, stosunek korelacyjny Pearsona, współczynnik korelacji liniowej Pearsona.

Rozwiązywanie zadań dotyczących miar dynamiki: przyrosty absolutne (jednopodstawowe, łańcuchowe), względne (jednopodstawowe, łańcuchowe) oraz indeksy (jednopodstawowe, łańcuchowe). Indeksy agregatowe wielkości absolutnych: wartości, ceny i ilości.

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne oraz aktywizujące (praca w grupach, praca samodzielna).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 317
Dorota Mierzyńska 25/25 szczegóły
2 co druga niedziela (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 317
Dorota Mierzyńska 21/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.