Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowanie podmiotów środkami publicznymi 0300-EN1-2XFPS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Podsiadło P., Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń strategii rozwojowych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015

2. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2017 roku, UOKiK, Warszawa 2018

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157 poz. 1240)

4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1416)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Nykiel-Mateo A., Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

2. P. Dec, Pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018

3. Dokumenty programowe uchwalone i obowiązujące w poszczególnych województwach, takie jak: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest czynny udział w sporządzeniu oraz zaprezentowaniu prezentacji dotyczącej finansowania wybranych podmiotów ze środków publicznych w Polsce

Zakres tematów:

1. Geneza i ekonomiczne przesłanki interwencji państwa

2. Zakres pomocy publicznej w Polsce.

3. Fundusze strukturalne jako źródło wsparcia przedsiębiorstw.

4. Analiza wybranych podmiotów finansowanych ze środków publicznych w Polsce.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje studentów realizowane w ramach grup ćwiczeniowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 15:20 - 17:05, sala 302
Aneta Kargol-Wasiluk 23/25 szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:55, sala 302
Aneta Kargol-Wasiluk 22/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.