Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozowanie procesów ekonomicznych 0300-EN2-2PPE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Barteczko Krzysztof, Bocian Andrzej F., Prognozowanie i symulacje procesów gospodarczych, Wyd. UwB, Białystok 2010.

2. Cieślak Maria (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa 2011.

3. Zeliaś Aleksander, Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2008.

4. Nicolas Carnor, Vincent Koen and Bruno Tissot. Economic forecasting and policy, Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Uzupełniająca:

1. Nowak Edward, Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 2006.

2. Welfe Aleksander (red.), Modele i polityka makroekonomiczna, PWE, Warszawa 2002.

3. Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy finansowej – Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014- 2020 z dnia 17 lutego 2017 r. (wersja aktualna, 2019).

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

3PPE_U01 udział w zajęciach- dyskusja, praca w grupach, rozwiązywanie zadań, kolokwium

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2PPE_K01 udział w zajęciach- dyskusja, praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe- ćwiczenia, kolokwium. Standardowa skala ocen.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do prognozowania. Pozyskiwanie i analiza danych.

Metody naiwne i średniej ruchomej.

Metody wygładzenia wykładniczego.

Modele tendencji rozwojowej.

Metody składowej periodycznej.

Metody ostrzegawcze i heurystyczne.

Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca indywidualna, praca w grupie, rozwiązywanie zadań

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 132
Arkadiusz Niedźwiecki 23/25 szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 13:30 - 15:15, sala 132
Arkadiusz Niedźwiecki 24/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.