Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewidencja i sprawozdawczość podatkowa 0300-EN2-2VEIS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak-Matusewicz, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. DIFIN, Warszawa 2019.

2. T. Martyniuk, Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2011.

3. A. Tokarski, Księgowość w małej i średniej firmie, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2015.

4. W. Wyrzykowski, Księgi, ewidencje i rejestry podatkowe małych przedsiębiorców, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Beger, P. Liss, Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016.

2. M. Biernacki (red.), Ewidencja podatkowa mikro- i małych przedsiębiorstw w technice komputerowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław2016.

3. A. Cicha, K. Zasiewska, Podatki w rachunkowości, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.

4. A. Jastrzębowski, Z. Wierzbińska, M. Wierzbiński, Rachunkowość podatkowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016.

5. J. Kalinowski, Uproszczone formy ewidencji podatkowych, Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych sp. z o.o., Łódź 2009.

6. T. Kiziukiewicz, Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

7. T. Martyniuk (red.), Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

8. I. Olchowicz, Rachunkowość podatkowa, Wyd. DIFIN, Warszawa 2011.

9. I. Olchowicz (red.), VAT w działalności gospodarczej, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2015.

10. P. Szczypta (red.), Indywidualna działalność gospodarcza. Uproszczone formy ewidencji, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2017.

11. K. Winiarska, K. Startek, Rachunkowość podatkowa, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2014.

12. K. Zasiewska, VAT. Podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509 (t. j.)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U.2018.1036 (t. j.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U.2017.2157 (t. j.)

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2017.1221 (t. j.)

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz.U.2017.728 (t. j.)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 21 punktów, możliwych do zdobycia poprzez udział w zajęciach w następujący sposób:

- obecność na zajęciach (kryterium dopuszczające, dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze),

- przygotowanie do zajęć, w tym:

• aktywność na zajęciach, max. 5 pkt

• case study max. 25 pkt

- kolokwium, max. 20 pkt.

Jeśli na koniec semestru student uzyska łącznie mniej niż 21 punktów, konieczne jest zaliczenie kolokwium poprawkowego.

Skala ocen:

• 0 – 20 2,0

• 21 – 25 3,0

• 26 – 30 3,5

• 31 – 35 4,0

• 36 – 40 4,5

• 41 – 45 5,0

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do obowiązków ewidencyjnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Polsce

1.1. Wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

1.2. Decyzje w zakresie opodatkowania obrotu

1.3. Formy i powstanie obowiązku prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości do celów podatkowych

1.4. Obowiązki ewidencyjne w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

2. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

2.1. Podmioty zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

2.2. Zasady ewidencji przychodów

2.3. Zasady ewidencji kosztów uzyskania przychodów

- koszty materiałów, surowców, półfabrykatów, towarów handlowych

- koszty zaopatrzenia i zbytu

- koszty reprezentacji i reklamy

- pozostałe koszty

2.4. Szczególne zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów

- amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

- wynagrodzenia

2.5. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

2.6. Zamknięcie miesięczne i roczne podatkowej księgi przychodów i rozchodów

2.7. Zeznania podatkowe

3. Ewidencje pomocnicze do podatkowej księgi przychodów i rozchodów

3.1. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

3.2. Ewidencja wyposażenia

3.3. Ewidencja sprzedaży

3.4. Ewidencja przebiegu pojazdu

3.5. Ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy

3.6. Rejestr kupna i sprzedaży wartości dewizowych

3.7. Rozliczenie podróży służbowych pracowników

4. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych

5. Uproszczone ewidencje podatkowe

5.1. Zasady prowadzenia ewidencji przychodów

5.2. Zasady ewidencji w karcie podatkowej

6. Ewidencja i sprawozdawczość związana z podatkiem od towarów i usług (towarów i usług krajowych i wewnątrzwspólnotowych)

Metody dydaktyczne:

Prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 15:20 - 17:05, sala 132
Renata Budlewska 23/25 szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:55, sala 132
Renata Budlewska 24/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.