Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.4 0300-ES1-2ANG2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Clark, R., Baker, D. (2011) Finance 1. Oxford: Oxford University Press.

Hobbs, M., Keddle, J.S. (2011) Commerce 2. Oxford: Oxford University Press.

www.economist.com

http://schools.fairtrade.org.uk/

http://www.onestopenglish.com/

‘Business Result Upper-intermediate Student’s Book’ Michael Duckworth & Rebecca Turner, Oxford University Press

‘Professional English in Use: Finance’ Ian MacKenzie, Cambridge University Press

‘Professional English, Business: General’ Steve Flinders, Penguin

‘Business Grammar Builder’ Paul Emmerson, Macmillan

‘Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate’ Paul Emmerson, Macmillan

Sekcje biznesowe anglojęzycznych portali informacyjnych (np. CNN, BBC)

Efekty uczenia się:

1. Posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. E1_U11/ANG_U01 - testy cząstkowe, kartkówki, prace pisemne (eseje,

wypracowania, raporty pisemne)

2. Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych w języku obcym. Potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy oraz

zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów. E1_U11, E1_U10/ANG_U01, ANG_U02 - prezentacje

multimedialne, prezentacje posterowe, referaty

3. Potrafi aktywnie pracować w grupie E1_K02/ANG_K01 - projekty grupowe, dyskusje

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru studenci pisać będą co najmniej:

-jedno kolokwium

-jedną kartkówkę ze słówek

-jedną pracę pisemną.

Semestr zakończy się egzaminem (pisemnym i ustnym).

W zależności od zakresu tematycznego studenci będą też zobowiązani wykonać prezentację multimedialną w grupach.

Z ocen cząstkowych wyciągana będzie średnia, która będzie oceną na koniec semestru.

Aktywność na zajęciach może podnieść ocenę cząstkową o pół stopnia.

Dozwolone są dwie nieobecności na zajęciach; każdą kolejną nieobecność należy odrobić na konsultacjach prowadzącego.

W ramach odrabiania nieobecności student tłumaczy artykuł o tematyce ekonomicznej (około 1,5 strony) z języka angielskiego na język polski. Na konsultacjach student odpytywany jest z tłumaczenia.

Jeśli student opuści więcej niż połowę zajęć, zaliczenie przedmiotu ustalane będzie indywidualnie w porozumieniu z wydziałem.

Zakres tematów:

Różne aspekty działalności firmy na przykładzie Dilmah i Zara ( z uwzględnieniem m.in. historii, struktury, głównych produktów lub usług, wskaźników liczbowych i analizy SWOT)

Prezentacja działalności wybranej firmy

Nowoczesne narzędzia komunikacyjne w biznesie

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Ilość / liczba / trendy / wykresy / tabele

Interkulturowość w biznesie

Ubezpieczenia

Giełdy i papiery wartościowe

Księgowość

Audyt wewnętrzny zewnętrzny

Logistyka

Obsługa klienta/reklama

Struktura i rodzaje firm/wielkie marki

Praca online

Metody dydaktyczne:

Praca z całą grupą

Praca w parach i w małych grupach

Indywidualna praca studenta

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 318
Emilia Zajkowska 29/25 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 302
Anna Hlebowicz-Kozioł 28/25 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 201
Anna Hlebowicz-Kozioł 27/25 szczegóły
4 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 318
Adam Kubas 25/25 szczegóły
5 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 318
Adam Kubas 26/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.