Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bankowość 0300-ES1-2BBAN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kosiński B., Nowak A.Z., Karkowska R., Winkler-Drews T.,Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa 2017.

2. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski Wł. L., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość :instytucje, operacje, zarządzanie, Poltex, Warszawa 2017.

3. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

4. Choudhry M., The Principles of Banking, 1st Edition, John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., Singapore 2012

5.Niczyporuk P., Talecka A., Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2012.

6. Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Pyka I., Cichy J., Nocoń A., Pyka A., Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018

2. Skibińska-Fabrowska I., Banki centralne wobec kryzysu. Niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.

3. Szelągowska A., Współczesna bankowość spółdzielcza, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.

4. Białas M,. Mazur Z., Bankowość wczoraj i dziś, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2013

5. Heffernan S., Modern Banking, John Wiley & Sons Ltd., Chichester England 2005

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia i sposobu weryfikacji:

1BAN_W01 - Egzamin końcowy

1BAN_W02- Uczestnictwo w dyskusji na wykładach; Egzamin końcowy

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie założonych do realizacji w ramach ćwiczeń efektów kształcenia

Egzamin pisemny weryfikujący założone efekty kształcenia składający się z testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi.

Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 51% łącznej ilości punktów z egzaminu.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zakres tematów:

Treści wykładu:

1. Bank jako podmiot rynku finansowego

2. Ewolucja polskiego systemu bankowego

3. Narodowy Bank Polski jako bank centralny- polityka pieniężna i instrumenty oddziaływania na sektor bankowy

4. Banki komercyjne i spółdzielcze w polskim systemie bankowym

5. Operacje i usługi bankowe

6. Działalność kredytowa banku

7. Marketing bankowy

8. Aktywa i pasywa oraz kapitały banku

9. Sytuacja finansowa banków komercyjnych - analiza wyników finansowych

10. Ryzyko w działalności banku komercyjnego

11. Globalny kryzys finansowy

Metody dydaktyczne:

wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.