Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bankowość 0300-ES1-2BBAN
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kosiński B., Nowak A.Z., Karkowska R., Winkler-Drews T.,Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa 2017.

2. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski Wł. L., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość :instytucje, operacje, zarządzanie, Poltex, Warszawa 2017.

3. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

4. Choudhry M., The Principles of Banking, 1st Edition, John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., Singapore 2012

5.Niczyporuk P., Talecka A., Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2012.

6. Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Pyka I., Cichy J., Nocoń A., Pyka A., Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018

2. Skibińska-Fabrowska I., Banki centralne wobec kryzysu. Niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.

3. Szelągowska A., Współczesna bankowość spółdzielcza, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.

4. Białas M,. Mazur Z., Bankowość wczoraj i dziś, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2013

5. Mishkin F. S., Serletis A., The economics of money, banking and financial markets, Pearson Canada, Toronto 2016

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia i sposoby weryfikacji:

1BAN_W01 - aktywność na zajęciach/udział w dyskusji; zaliczenie - kolokwium

1BAN_W02 - aktywność na zajęciach/udział w dyskusji; praca w grupach; zaliczenie - kolokwium

1BAN_U01 - praca w grupach; praca domowa, prezentacje multimadialne

1BAN_U02 - aktywność na zajęciach/udział w dyskusji; praca w grupach

1BAN_K01 - aktywność na zajęciach/udział w dyskusji

1BAN_K02 - aktywność na zajęciach/udział w dyskusji; praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze), przygotowanie prac pisemnych prezentowanych na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego zaliczenia pracy w grupie. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność studenta na zajęciach, przygotowane prace pisemne w grupach prezentowane na zajęciach oraz wynik uzyskany z kolokwium (w formie testu). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 60% łącznej ilości punktów uzyskanych z przedstawionych form.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do bankowości

2. Bank i inne podmioty systemu finansowego

3. System bankowy w Polsce i wybranych krajach

4. Bankowość centralna i instytucje nadzoru bankowego

5. Czynności bankowe, operacje i usługi bankowe

6. Finansowanie klientów przez bank

7. Analiza wybranych banków komercyjnych działających w Polsce

8. Marketing bankowy

9. Ocena działalności banku komercyjnego. Analiza wyników finansowych

10. Klient w banku – krótka charakterystyka i słowniczek najważniejszych pojęć w ramach wybranych pięciu produktów bankowych

11. Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje dla sektora bankowego w Polsce

12. Kierunki przemian (m.in. własnościowych) bankowości w Polsce

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w formie projektu, pracy grupowej, prezentacje multimedialne,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.