Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w biznesie 0300-ES1-2BETB
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. W.Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2007.

2. Biznes, etyka, odpowiedzialność, pod red. W.Gasparski, A.Lewicka-Strzałecka, PWN, Warszawa 2012.

Uzupełniająca:

1. K. Blanchard, N. W. Peale, Etyka biznesu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2010

2. J.Hendry, Ethics and finance: an introduction, Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013.

Efekty uczenia się:

2BETB_W01 Ma wiedzę na temat roli etycznego postępowania przedsiębiorców w ramach działalności gospodarczej (E1_W05) - zaliczenie pisemne

2BETB _W02 Ma wiedzę o normach etycznych i budowanych na ich podstawie normach prawnych regulujących działalność biznesową oraz problemach związanych z przestrzeganiem tych norm (E1_W07) - zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej. Na ocenę dostateczną należy zdobyć 50% możliwych do zdobycia punktów. Do zaliczenia brane są pod uwagę punkty z e-learningu.

Zakres tematów:

1. Podstawowe informacje o etyce w biznesie i zagadnieniach z nią związanych. Rola etyki w działalności bankowej.

2. Problemy etyczne związane z kształtowaniem stosunków z konkurencją

3. Korupcja jako etyczny problem w biznesie

4. Problemy etyczne związane z kształtowaniem stosunków z pracownikami

5. Instytucjonalizacja etyki w zarządzaniu. Kodeksy etyczne

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu, wykład w e-learningu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.