Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz.3 0300-ES1-2GER1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

DaF im Unternehmen A1, Klett

Literatura uzupełniająca:

Wechselspiel, Dreke.M./Lind W., Langenscheidt

www.pons.de

Literatura uzupełniająca:

Dreke M., Lind W. (2011): Wechselspiel neu. Interaktive Arbeitsblätter für die Partnerarbeit im Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Zna słownictwo ( kontekst zawodowy), zakres gramatyczny, normy i rytuały na poziomie komunikacji A1. (E1_U11/GER_UO1)

weryfikacja: testy kontrolne, aktywna praca na zajęciach w różnych grupach socjalnych

Umiejętności: Posługuje się językiem niemieckim na poziomie elementarnym A1 w sytuacjach codziennej komunikacji w firmie/zakładzie pracy.

weryfikacja: udzielanie odpowiedzi na pytania , adekwatne zadawanie pytań

Kompetencje społeczne: Potrafi współdziałać i pracować w grupie. (E1_K02/GER_K01)

weryfikacja: dialogi w parach i rozmowy w grupach

1. Student posługuje się językiem obcym w zakresie języka biznesu na poziomie podstawowym odpowiadającym wymaganiom określonym w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. (E1_U11/GER_UO1)

weryfikacja: testy kontrolne, rozumienie tekstów pisanych i nagranych rozmów w połączeniu z zadaniami do treści tekstów

2. Student posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych w języku obcym. (E1_U11, E1_U10/GER_UO1, GER_U02)

weryfikacja: prezentacja krótkich projektów

3. Student potrafi aktywnie pracować w grupie. (E1_K02/GER_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Metody: praktyczne ćwiczenia kształcące sprawności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem , pisania

Kryteria oceniania: oceny cząstkowe z komunikacji ustnej i pisemnej, aktywny udział w zajęciach, obecność na zajęciach (minimum 26 godzin w semestrze), zaliczenie nieobecności, kolokwia (min 50% punktów)

Zakres tematów:

1. Podstawowa wiedza ogólna o krajach niemieckojęzycznych.

2. Przedstawić siebie i kogoś / praktykant, pracownik w firmie, podać numer telefonu, przeliterować dane osobowe.

3. Rozumieć wizytówki służbowe: dane osobowe, dane firmy, zawód, sposób skontaktowania się.

4. Rozumieć polecenia w czasie zajęć i reagować na nie werbalnie i niewerbalnie.

5. Działy i ich funkcja w przedsiębiorstwie, stanowiska w firmie.

6. W dziale kadr: wypełnić formularz, podać w rozmowie niezbędne dane.

7. Prywatne maile o nowym miejscu pracy i nowych kolegach z pracy (rozumieć i napisać prostą odpowiedź przy pomocy gotowych wyrażeń).

8. Pochodzenie, języki, pozdrowienia formalne i nieformalne w różnych sytuacjach - normy kulturowe.

9.Nowa praca, nowe obowiązki- miejsce pracy i funkcjonowanie w nowym środowisku zawodowym, korespondencja mailowa, zamawianie i zlecanie zakupu potrzebnych przedmiotów i narzędzi pracy, organizowanie własnego miejsca pracy

Metody dydaktyczne:

prezentacja modeli zdań i dialogów na CD, ćwiczenia automatyzujące, zadania do rozumienia tekstów słuchanych/pisanych na poziomie globalnym i selektywnym, streszczanie tekstów, gry i zabawy dydaktyczne, scenki sytuacyjne, metody aktywizujące, pisanie prostych tekstów np. mail, SMS, kartka z podróży, wpis na forum, chatt

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 201
Dorota Żmudzka 23/25 szczegóły
2 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 317
Dorota Żmudzka 26/25 szczegóły
3 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala 301
Dorota Żmudzka 24/25 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 318
Barbara Poskrobko 24/25 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala 318
Barbara Poskrobko 25/25 szczegóły
6 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 302
Barbara Poskrobko 22/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.