Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstwa 0300-ES1-2PFIP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Szczęsny (red.), Finanse firmy, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2012.

2. M. Bojańczyk, Finanse przedsiębiorstwa , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012.

3. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2. J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

3. J. Franc-Dąbrowska, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2008.

4. J. Śliwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

FIP_W01 - egzamin

FIP_W02 - egzamin

FIP_W03 - egzamin

FIP_U01 - projekty i ćwiczenia praktyczne

FIP_U02 - projekty i ćwiczenia praktyczne

FIP_U03 - projekty i ćwiczenia praktyczne

FIP_U04 - projekty i ćwiczenia praktyczne

FIP_K01 - ocena aktywności w trakcie zajeć

FIP_K02 - ocena aktywności w trakcie zajeć

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego.

Zakres tematów:

Wykład:

1. Finanse przedsiębiorstwa – zagadnienia wstępne

2. Wartość pieniądza w czasie

3. Analiza progu rentowności

4. Sprawozdania finansowe jako źródła informacji finansowej przedsiębiorstwa

5. Analiza wskaźnikowa

6. Wykorzystanie dźwigni przy planowaniu finansowym

7. Koszt i struktura kapitału

8. Wpływ podatków na działalność przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, platformą e-learning, wykorzystanie form aktywizacji studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.