Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.3 0300-ES1-2ROS1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Афанасьева Н. Д., Лобанова Л. А., Экономика, Санкт-Петербург 2014.

Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1, Poznań 2012.

Kuca Z., Język rosyjski w biznesie, Warszawa 2007.

Zdunik M., Galant S., Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego, Warszawa 2014.

Dorosz J., Gregorczyk J., Szubska J., Экспедиция 3, Warszawa 2005.

Aktualne materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

ROS1_W01, E1_W01: Ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych - test kontrolny.

ROS1_U01, E1_U09: Potrafi przygotować prace pisemne z zakresu nauk ekonomicznych - zaliczenie pisemne.

ROS1_ U02, E1_U10: Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych - zaliczenie ustne.

ROS1_K01, E1_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - ocena efektów pracy zespołowej.

ROS1_K02, E1_K06: Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - ćwiczenia praktyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po III semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności w ciągu semestru są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. В банке (W banku). Słownictwo związane z obsługą klienta w banku: udzielanie kredytu, zakładanie lokaty, wymiana pieniędzy, korzystanie z kart płatniczych.

2. Биржа (Giełda). Słownictwo związane z rynkiem papierów wartościowych. Rodzaje cen.

3. Презентация фирмы (Prezentacja firmy). Słownictwo związane z reklamą, promocją firmy.

4. Свободный рынок (Wolny rynek). Mechanizmy rządzące wolnym rynkiem.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych, rozumienia ze słuchu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 207
Gocha Kvantaliani 11/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.