Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.4 0300-ES1-2ROS2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Афанасьева Н. Д., Лобанова Л. А., Экономика, Санкт-Петербург 2014.

Kuca Z., Język rosyjski w biznesie, Warszawa 2007.

Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1, Poznań 2012.

Efekty uczenia się:

ROS1_W01, E1_W01: Ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych w języku obcym - test kontrolny.

ROS1_U01, E1_U09: Potrafi przygotować prace pisemne z zakresu nauk ekonomicznych w języku obcym - egzamin pisemny.

ROS1_U02, E1_U10: Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych w języku obcym - egzamin ustny.

ROS1_K01, E1_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - ocena efektów pracy zespołowej.

ROS1_K02, E1_K06: Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - ćwiczenia praktyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po IV semestrze. Ocena zaliczeniowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie semestru z testów kontrolnych, prac pisemnych, prezentacji, prac domowych, aktywności na zajęciach, prac przesyłanych mailowo po 16.03.2020 za pośrednictwem systemu USOSmail oraz e-learningu. Progi zaliczeniowe minimum 50% na ocenę dostateczną. Osoby, które w ogóle nie kontaktowały się z prowadzącym w trakcie pracy zdalnej, nie otrzymują zaliczeń. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w trybie zdalnym. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z brakiem możliwości otrzymania zaliczenia.

Zakres tematów:

1. Услуги (Usługi). Usługi materialne i niematerialne. Ubezpieczenia. Przedsiębiorstwa wobec wyzwań współczesnej gospodarki.

2. Разговор по телефону (Rozmowa telefoniczna). Zwroty używane w rozmowach służbowych i biznesowych.

3. Договор (Umowa). Rodzaje umów. Informacje zawarte w umowie. Język oficjalny umów.

4. Даходы и расходы (Przychody i wydatki). Słownictwo związane z wydatkami i przychodami oddzielnych jednostek, firm oraz państw. Legalne i nielegalne sposoby zarabiania pieniędzy.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących umiejętność mówienia na tematy specjalistyczne z dziedziny ekonomii. Zajęcia rozwijają również umiejętność pisania oraz słuchania i czytania ze zrozumieniem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 304
Gocha Kvantaliani 11/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.