Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz. 2 0300-ES2-2VSEM1
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia Sposób weryfikacji

2VSEM2_W01 Przygotowanie i prezentacja poszczególnych części

pracy; dyskusja i obserwacja na seminarium;

opracowanie fragmentów pracy magisterskiej z

zachowaniem zasad etyki

2VSEM2_W02 Przygotowanie i prezentacja poszczególnych części

pracy; dyskusja i obserwacja na seminarium;

opracowanie fragmentów pracy magisterskiej z

zachowaniem zasad etyki

2VSEM2_W03 Przygotowanie i prezentacja poszczególnych części

pracy; opracowanie fragmentów pracy magisterskiej

z zachowaniem zasad etyki

2VSEM2_U01 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie

fragmentów pracy magisterskiej z zachowaniem zasad

etyki

2VSEM2_U02 Przygotowanie i prezentacja poszczególnych części

pracy; dyskusja i obserwacja na seminarium;

opracowanie fragmentów pracy magisterskiej z

zachowaniem zasad etyki

2VSEM2_K01 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie

fragmentów pracy magisterskiej z zachowaniem

zasad etyki

2VSEM2_K02 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie

fragmentów pracy magisterskiej z zachowaniem

zasad etyki

Metody i kryteria oceniania:

Złożenie przez studenta i zaakceptowanie przez promotora pierwszego i drugiego rozdziału pracy magisterskiej.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zakres tematów:

1. Prezentacja i dyskusja nad samodzielnie przygotowywanymi rozdziałami pracy wraz z ich korektą .

2. Udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami. Udział w gromadzeniu i analizie materiałów w ramach badań prowadzonych w jednostce.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 208
Ryta Dziemianowicz 15/ szczegóły
2 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 220
Mirosława Kozłowska-Burdziak 18/ szczegóły
3 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 221
Ewa Gruszewska 12/ szczegóły
4 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 319
Grażyna Michalczuk 11/ szczegóły
5 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 107
Marzanna Poniatowicz 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.