Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bankowość 0300-EN1-3XBAN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kosiński B., Nowak A.Z., Karkowska R., Winkler-Drews T.,Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa 2017.

2. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski Wł. L., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość :instytucje, operacje, zarządzanie, Poltex, Warszawa 2017.

3. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

4. Choudhry M., The Principles of Banking, 1st Edition, John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., Singapore 2012

5.Niczyporuk P., Talecka A., Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2012.

6. Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Pyka I., Cichy J., Nocoń A., Pyka A., Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018

2. Skibińska-Fabrowska I., Banki centralne wobec kryzysu. Niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.

3. Szelągowska A., Współczesna bankowość spółdzielcza, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.

4. Białas M,. Mazur Z., Bankowość wczoraj i dziś, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2013

5. Mishkin F. S., Serletis A., The economics of money, banking and financial markets, Pearson Canada, Toronto 2016.

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia i sposobu weryfikacji:

1BAN_W01 - Egzamin końcowy

1BAN_W02- Uczestnictwo w dyskusji na wykładach; Egzamin końcowy

1BAN_K01-Uczestnictwo w dyskusji na wykładach; Egzamin końcowy

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie pisemne: test online z pytaniami zamkniętymi (obowiązuje zakres tematyczny omawiany na zajęciach stacjonarnych oraz udostępniony Studentom na platformie e-learningowej).Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 51% łącznej ilości punktów z egzaminu.

Zakres tematów:

1. Bank jako podmiot rynku finansowego – zajęcia stacjonarne

2. Ewolucja polskiego systemu bankowego – zajęcia stacjonarne

3. Narodowy Bank Polski jako bank centralny- polityka pieniężna i instrumenty oddziaływania na sektor bankowy– zajęcia stacjonarne

4. Operacje i usługi bankowe. Bankowość detaliczna– e-learning

5. Działalność kredytowa banku– zajęcia stacjonarne

6. Marketing bankowy - e-learning

7. Aktywa i pasywa oraz kapitały banku – zajęcia stacjonarne

8. Ryzyko w działalności banku komercyjnego – e-learning

Metody dydaktyczne:

wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu oraz wykład w formie e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 301
Agnieszka Ertman 52/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.