Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody aktuarialne 0300-ES1-3BMEA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dąbrowski I., Śliwiński A., Economics of insurance, Warsaw School of Economics, Warszawa 2016.

2. Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W., Metody aktuarialne, WN PWN, Warszawa 2006.

3. Michalski T., Twardowska K., Tylutki B., Matematyka w ubezpieczeniach, Placet, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Ostasiewicz W., Modele aktuarialne, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.

2. Otto W., Ubezpieczenia majątkowe. Część I Teoria ryzyka, WNT,Warszawa 2008.

3. Wieteska S., Zbiór zadań z matematyki aktuarialnej. Renty i ubezpieczenia życiowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.

Efekty uczenia się:

3BMEA_W01 - aktywność na zajęciach,zaliczenie projektu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie 50% łącznej liczby punktów.

Zakres tematów:

1. Ryzyko a prawdopodobieństwo.

2. Przegląd wybranych rozkładów występujących w ubezpieczeniach.

3. Model indywidualnego ryzyka.

4. Model kolektywnego ryzyka.

5. Wprowadzenie do zagadnień reasekuracji.

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych) oraz aktywizujące studentów (konwersacja).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
4 co druga środa (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 133
Elżbieta Misiewicz 16/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.