Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria I 0300-ES1-3EC1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Dorosiewicz S., i in., Ekonometria, SGH, Warszawa 1994 i nast. wydania

Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red. nauk), Ekonometria i badania operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011

Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011

Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

Busłowski A., Stabilność rozwiązania optymalnego zadania programowania liniowego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2000

Grabowski W., Welfe A., Ekonometria: zbiór zadań,: PWE, Warszawa 2010

Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii -w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2009

Marcinkowska-Lewandowska W., Plebaniak J., Podgórska J., Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach, SGH, Warszawa 2001

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3EC1_W01 Zna podstawy teoretyczne programowania matematycznego, w tym dokładniej liniowego E1_W06

3EC1_W02 Zna matematyczne podstawy optymalizacji liniowych zjawisk ekonomicznych E1_W06

3EC1_W03 Ma podstawową wiedzę na temat specyfikacji modelu ekonometrycznego oraz etapów jego budowy E1_W06

UMIEJĘTNOŚCI

3EC1_U01 Ma umiejętność zastosowania metod matematycznych w rachunku optymalizacyjnym E1_U02

3EC1_U02 Umie rozwiązywać PL wybranymi metodami oraz interpretować otrzymane wyniki E1_U02

3EC1_U03 Umie budować jednorównaniowe modele ekonometryczne z jedną zmienną objaśniającą i wykorzystywać je w prognozach ekonomicznych E1_U02, E1_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3EC1_K01 Potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie optymalizacji problemów ekonomicznych E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwiów i aktywnego udziału w zajęciach. Punktacja (w %):

<100 - 95> – 5,0

(95 - 90> – 4,5

(90 - 80> – 4,0

(80 - 65> – 3,5

(65 - 51> – 3,0

Zakres tematów:

1. Programowanie liniowe (budowa zadań programowania liniowego, metody rozwiązywania zadań programowania liniowego, zagadnienie dualne, analiza pooptymalizacyjne)

2. Zagadnienie transportowe (model matematyczny zagadnienia transportowego, metody wyznaczania pierwszego bazowego rozwiązania dopuszczalnego, rozwiązanie optymalne, trasy zakazane)

3. Modelowanie ekonometryczne (etapy modelowania ekonometrycznego, specyfikacja modelu, estymacja parametrów strukturalnych modelu, weryfikacja modelu ekonometrycznego, prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w sposób aktywizujący studentów do pracy indywidualnej i pracy zespołowej. W trakcie zajęć wykorzystywany jest program Excel i GRETL.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 133
Paweł Konopka 32/33 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 133
Paweł Konopka 27/33 szczegóły
3 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 133
Paweł Konopka 31/33 szczegóły
4 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 133
Paweł Konopka 16/33 szczegóły
5 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 133
Paweł Konopka 15/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.