Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bankowość 0300-ES1-3XBAN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kosiński B., Nowak A.Z., Karkowska R., Winkler-Drews T.,Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa 2017.

2. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski Wł. L., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość :instytucje, operacje, zarządzanie, Poltex, Warszawa 2017.

3. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

4. Choudhry M., The Principles of Banking, 1st Edition, John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., Singapore 2012

5.Niczyporuk P., Talecka A., Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2012.

6. Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Pyka I., Cichy J., Nocoń A., Pyka A., Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018

2. Skibińska-Fabrowska I., Banki centralne wobec kryzysu. Niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.

3. Szelągowska A., Współczesna bankowość spółdzielcza, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.

4. Białas M,. Mazur Z., Bankowość wczoraj i dziś, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2013

5. Heffernan S., Modern Banking, John Wiley & Sons Ltd., Chichester England 2005

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia i sposobu weryfikacji:

1BAN_W01 - Egzamin końcowy

1BAN_W02- Uczestnictwo w dyskusji na wykładach; Egzamin końcowy

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest osiągniecie założonych do realizacji w ramach ćwiczeń efektów kształcenia

Zaliczenie końcowe w formie pisemnej, do którego dopuszczeni zostaną studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń. Test obejmujący materiał z zajęć w formie tradycyjnej i e-learningu. Zalicza min. 51% punktów możliwych do zdobycia.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zakres tematów:

Treści wykładu:

1. Bank jako podmiot rynku finansowego

2. Ewolucja polskiego systemu bankowego

3. NBP, instytucje nadzoru bankowego oraz instytucje wspierające sektor bankowy

4. Operacje i usługi bankowe. Bankowość detaliczna.

5. Działalność kredytowa banku

6. Marketing bankowy

7. Aktywa i pasywa oraz kapitały banku

8. Sytuacja finansowa banków komercyjnych - analiza wyników finansowych

9. Ryzyko w działalności banku komercyjnego

10. Globalny kryzys finansowy

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie tradycyjnej prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu oraz e-learning.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 201
Agnieszka Ertman 89/120 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.