Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe cz. 3 0300-ES1-3XSED2
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

2. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

3. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia Sposób weryfikacji

3SED1_W01 Prezentowanie fragmentów pracy

dyplomowej; dyskusja i obserwacja na seminarium;

opracowanie fragmentów i całej pracy licencjackiej z

zachowaniem zasad etyki

3SED1_W02 Dyskusja i obserwacja na seminarium;

opracowanie fragmentów i całej pracy licencjackiej z

zachowaniem zasad etyki

3SED1_W03 Prezentowanie fragmentów pracy

dyplomowej;opracowanie fragmentów i całej pracy

licencjackiej z zachowaniem zasad etyki

3SED1_U01 Dyskusja i obserwacja na seminarium;

opracowanie fragmentów i całej pracy licencjackiej z

zachowaniem zasad etyki

3SED1_U02 Opracowanie fragmentów pracy licencjackiej z

zachowaniem zasad etyki

3SED1_U03 Prezentowanie fragmentów pracy

dyplomowej; dyskusja i obserwacja na seminarium;

opracowanie fragmentów i całej pracy licencjackiej z

zachowaniem zasad etyki

3SED1_K01 Prezentowanie fragmentów pracy

dyplomowej; dyskusja i obserwacja na seminarium;

opracowanie fragmentów i całej pracy licencjackiej z

zachowaniem zasad etyki

3SED1_K02 Prezentowanie fragmentów pracy

dyplomowej; dyskusja i obserwacja na seminarium;

opracowanie fragmentów i całej pracy licencjackiej z

zachowaniem zasad etyki

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia seminarium :

złożenie i zaakceptowanie przez promotora w systemie APD całej pracy licencjackiej.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zakres tematów:

1. Prezentacja i dyskusja nad określonymi problemami sformułowanymi w ramach samodzielnie przygotowanego rozdziału pracy o charakterze teoretycznym.

2. Opracowanie i dyskusja nad narzędziami badawczymi służącymi przygotowaniu empirycznej części pracy.

3. Prezentacja i ocena zebranych materiałów, niezbędnych do konstrukcji empirycznej części pracy. Przegląd wyników i dyskusja nad rezultatami prowadzonych analiz empirycznych

4. Sformułowanie i prezentacja zasadniczej empirycznej części pracy.

5. Prezentacja całościowa ostatecznej wersji pracy licencjackiej.

6. Omówienie przebiegu egzaminu dyplomowego.

7. Zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 107
Marzanna Poniatowicz 16/16 szczegóły
2 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 208
Ryta Dziemianowicz 19/16 szczegóły
3 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 305
Ewa Roszkowska 12/12 szczegóły
4 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 319
Grażyna Michalczuk 17/16 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 207
Barbara Roszkowska-Mądra 15/17 szczegóły
6 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 221
Anna Gardocka-Jałowiec 17/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.