Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo spadkowe 0700-PN5-5PSPML
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

A. Doliwa, Prawo spadkowe, Warszawa 2012

E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2018

J. Bieluk, Rozliczenia związane ze spadkiem. Powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa spadkowego. K_W03 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa spadkowego. K_W08 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa spadkowego. K_U01 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa spadkowego. K_U05 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. K_K06 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Testy z zajęć prowadzonych w formie e-learningu.

Zaliczenie końcowe w formie testu.

Zakres tematów:

W ramach zajęć przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia prawa spadkowego: spadek, otwarcie i nabycie spadku, spadkodawca, spadkobierca, zdolność do dziedziczenia, niegodność dziedziczenia.

2. Dziedziczenie ustawowe, kręgi spadkobierców ustawowych.

3. Dziedziczenie testamentowe: formy testamentu, treść testamentu, zapis i polecenie, instytucja podstawienia dziedziczenia.

4. Wydziedziczenie – pojęcie i treść.

5. Instytucją zachowku: prawo do zachowku, wysokość zachowku, dochodzenie roszczeń z zachowku.

6. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku: forma i terminy złożenia, skutki ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za długi spadkowe. Wykaz i spis inwentarza.

7. Stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia tryb i forma.

8. Dział spadku.

Metody dydaktyczne:

Wykład obejmuje treści mieszczące się w programie przedmiotu, konsultacje, rozwiązywanie i dyskusje dotyczące kazusów z zakresu prawa spadkowego, poznawanie oraz analizę najnowszego orzecznictwa z zakresu prawa spadkowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 214
Jerzy Bieluk 48/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.