Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing międzynarodowy 0300-ZS2-2MMN
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. W.Grzegorczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

2. A.Limański, I.Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010

3. J.Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

4. A.Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

5. R.M.Joshi, International marketing, Oxford University Press, New Delhi 2014

Efekty uczenia się:

1. Z2_W04 - student ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych istniejących w ramach organizacji oraz o występujących między nimi prawidłowościach, a także ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych

2.Z2_U07 - student wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów

3. Z2_K07 - student wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarcze

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbędzie się na podstawie ocen cząstkowych z projektu, prezentacji, analizy określonych przez prowadzącego przypadków oraz aktywności i zaangażowania na zajęciach. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 60% punktów oraz obecność na zajęciach (prowadzący dopuszcza jedną nieusprawiedliwioną nieobecność podczas zajęć, kolejne natomiast należy odpracować na konsultacjach).

Punktacja szczegółowa:

1. Projekt - 25 pkt.

2. Samodzielna analiza określonych przez prowadzącego przypadków - 10 pkt.

4. Prezentacja multimedialna - 9 pkt.

3. Aktywność na zajęciach - 6 pkt.

Punktacja ogólna:

30 - 33,5 pkt. - 3.0

34 - 37,5 pkt. - 3.5

38 - 41 pkt. - 4.0

41,5 - 45 pkt. - 4.5

45,5 - 50 pkt. - 5.0

Zakres tematów:

1. Analiza otoczenia międzynarodowego i potencjał konkurencyjny krajów

2. Strategie ekspansji i strategie marketingowe korporacji międzynarodowych

3. Zastosowanie instrumentów marketing-mix w ekspansji międzynarodowej

Metody dydaktyczne:

Studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, zadania grupowe, referaty.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 317
Julita Augustyńczyk 17/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 317
Julita Augustyńczyk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.