Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne aspekty rynku pracy i stosunków pracy 0300-ZS2-2PPAR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1/ Schultz D.P. , Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa 2012;

2/ Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007;

3/ Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008;

4/ Król H. Ludwiczyński A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1/ Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2003;

2/Maslach, Ch., Letter, M. P., Prawda o wypaleniu zawodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

3/ Jachnis, A., Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Difin, Warszawa 2008.

4/ Programy praca -życie: z teorii i praktyki, praca zbiorowa pod red. Borkowskiej S., IPiSS, Warszawa 2011.

5/ Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red. Bylok F. i Robak E., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

6/ Kasprzak, E., Sukces i porażka bezrobotnych na rynku pracy, Wydawnictwo Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2006.

Efekty uczenia się:

2PPAR_W01 - ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako zasobie wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy (Z2_W05) - egzamin pisemny

2PPAR_W02 - ma pogłębioną wiedzę na temat zmian zachodzących na rynku pracy i ich wpływu na postawy pracowników (Z2_W08) - egzamin pisemny

2PPAR_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zmian zachodzących w ramach przedsiębiorstwa i ich wpływu na postawy pracowników (Z2_W08) - egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej. Na zaliczenie niezbędne jest uzyskanie 50% punktów możliwych do zdobycia

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Podstawowe informacje o pracy ludzkiej. Rynek pracy i jego elementy.

2. Tendencje na polskim rynku pracy. Grupy ryzyka na rynku pracy. Bezrobocie. Psychologiczne aspekty bezrobocia

3. Kontrakt psychologiczny. Różnorodność w zarządzaniu. Oczekiwania pracowników wobec pracodawcy.

4.Stres w pracy. Pracoholizm i wypalenie zawodowe

5. Konflikt w pracy. Mobbing, dyskryminacja

6. Psychologiczne aspekty motywacji

7. Satysfakcja pracowników. Pracownik zaangażowany.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu. Wykład w e-learningu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 206
Urszula Gołaszewska-Kaczan 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.