Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie informatyki w finansach i rachunkowości 0300-EN1-3XZFR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Podręcznik użytkownika SYMFONIA

2. Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P., Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska-Oficyna, Kraków 2004

3. Giedyk E., Komputerowe systemy finansowo-księgowe w rachunkowości na przykładzie programu Finanse i księgowość Firmy Matrix.pl, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń, 2002

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Herranz Javier, Nin Jordi, Privacy and Anonymity in Information Management Systems : New Techniques for New Practical Problems, London : Springer 2010, eBook

2. Kubiak B. F., Korowicki A., Information Management, Wydawnictwa Uniwesytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009

3. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

2ZFR _W01 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień dotyczących zagadnień funkcjonowania firmy w zakresie finansów i rachunkowości - praca pisemna- E1_W01

2ZFR _W02 Zna standardowe narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych - praca pisemna- E1_W06

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

-wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie pracy pisemnej

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zagadnień systemów finansowo-księgowych

2. Rodzaje i funkcje systemów finansowo-księgowych

3. Bezpieczeństwo systemów finansowo-księgowych

4. Teoria chaosu w finansach:

a) Chaos deterministyczny- istota

b) Wykładniki Lapunowa i ich zastosowanie

c) Wymiar fraktalny i jego zastosowanie

d) Analiza R/S i Wykładnik Hursta i jego zastosowanie

5. Podsumowanie zagadnień

Metody dydaktyczne:

Wykład z zaangażowaniem studentów w formie dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala 301
Łukasz Siemieniuk 51/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.