Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka zaopatrzenia i produkcji 0300-ES1-2LZAO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Bendkowski J., Radziejowska G., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005

Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Wydanie III, Biblioteka Logistyka, Poznań 2005

Matuszek J., Logistyka zaopatrzenia, Wyd. PWSZ im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2012

Mangan J., Lalwani Ch., Global Logistics and supply chain management, John Wiley & Sons, 2016.

Literatura uzupełniająca:

Andrzejczyk P., Zając J., Zapasy i magazynowanie, Przykłady i ćwiczenia, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009 r.

M. Cichosz, Logistics management, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1 ma wiedzę o strukturach i instytucjach gospodarczych istotnych z punktu widzenia logistyki zaopatrzenia i produkcji S1A_W01 - aktywność na zajęciach, kolokwium

KP6_WG4 ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych oraz ich elementów, o przyczynach i przebiegu procesów składających się na procesy zaopatrzenia i produkcji S1A_W04- aktywność na zajęciach, kolokwium

KP6_UW1 potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów zaopatrzenia S1A_U01- aktywność na zajęciach, kolokwium

KP6_UW2 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie logistyki zaopatrzenia S1A_U02- aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji

KP6_U01 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych S1A_U08- przygotowanie prezentacji

KP6_UK1 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu logistyki zaopatrzenia i dystrybucji S1A_U09- aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą wystawienia oceny jest kolokwium, prezentacja oraz aktywność na zajęciach (zgodnie z efektami kształcenia w zakresie umiejętności). W związku ze zdalną formą zajęć od 13 marca 2020 r. aktywność na każdych zajęciach od tego terminu polega na rozwiązaniu testu na platformie Blackboard; prezentajca przesłana elektronicznie; kolokwium w formie zdalnej (zadanie na Blackboard).

Zakres tematów:

Podstawowe problemy zarządzania zaopatrzeniem

Analiza ilościowo-wartościowa zaopatrzenia

Cykl uzupełnienia zapasu – poziom obsługi klienta i zapas zabezpieczający

System zamawiania oparty na poziomie informacyjnym

Proces dostaw w przedsiębiorstwie (zajęcia on-line 2h).

Zarządzanie zapasami w obiektach magazynowych (zajęcia on-line 2h)

Efektywność procesów zaopatrzenia (zajęcia on-line 2h)

System zamawiania oparty na przeglądzie okresowym (zajęcia on-line)

Prezentacje studentów (zajęcia on-line)

Model ekonomicznej wielkości zamówienia (zajęcia on-line)

Logistyka produkcji – system produkcji a zaopatrzenie (zajęcia on-line)

Planowanie potrzeb materiałowych (zajęcia online)

Metody wyboru dostawcy - Model AHP (zajęcia online)

Elementy oceny współpracy z dostawcami (zajęcia online)

Kolokwium (zajęcia online)

Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne, studium przypadku, platforma Blackboard (zajęcia online)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
6 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 317
Łukasz Bugowski 22/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.