Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - Prawo handlowe 0700-PS5-4PROPHA
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 26
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2009

L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowywania pracy dyplomowej, Toruń 2008

J.W. Wołpiuk, Jak napisać pracę dyplomową? Prawo publiczne. Przewodnik metodyczny pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich), Warszawa 2007,

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2006

R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004,

S. Urban, Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław 2003

B. Wierzbicki (red.), Praca magisterska od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001

Efekty uczenia się:

K_W08 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa. Metody weryfikacji: odpowiedzi na pytania, praca w grupach, ocena przedkładanych do sprawdzenia tekstów lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

K_W12 zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych. Metody weryfikacji: odpowiedzi na pytania, praca w grupach, ocena przedkładanych do sprawdzenia tekstów ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

K_W13 zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami. Metody weryfikacji: odpowiedzi na pytania, praca w grupach, ocena przedkładanych do sprawdzenia tekstów ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

K_U04 rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych. Metody weryfikacji: odpowiedzi na pytania, praca w grupach, ocena przedkładanych do sprawdzenia tekstów ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych. Metody weryfikacji: odpowiedzi na pytania, praca w grupach, ocena przedkładanych do sprawdzenia tekstów ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

K_U07 potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych. Metody weryfikacji: odpowiedzi na pytania, praca w grupach, ocena przedkładanych do sprawdzenia tekstów ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

K_U09 posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie. Metody weryfikacji: odpowiedzi na pytania, praca w grupach, ocena przedkładanych do sprawdzenia tekstów ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. Metody weryfikacji: odpowiedzi na pytania, praca w grupach, ocena przedkładanych do sprawdzenia tekstów ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena referatów, dyskusji, analizy aktualnego orzecznictwa oraz poglądów doktryny w zakresie tematyki prac magisterskich przygotowywanych przez seminarzystów, pracy w grupach. Ocena wymaganych materiałów, tj. tematu pracy magisterskiej, spisu treści, bibliografii i orzecznictwa sądowego pod kątem poprawności formalnej, językowej, logicznej i możliwości zrealizowania tematu. Ocena za aktywność studenta w formie zdalnej. Zakres ocen od 2 do 5.

Zakres tematów:

1. Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących zasad pisania prac naukowych i przeprowadzania badań naukowych.

2. Zapoznawanie się z zasadami kształtowania pracy i opracowywania wyników badań.

3. Przedstawianie - w formie gotowych fragmentów, ewentualnie referatów - tematyki prac przez uczestników seminarium i ich analiza.

Metody dydaktyczne:

wykłady, konsultacje, referaty, dyskusja, analiza aktualnego orzecznictwa oraz poglądów doktryny w zakresie tematyki prac magisterskich przygotowywanych przez seminarzystów, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 305
Agnieszka Malarewicz-Jakubów 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.