Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny – Prawo medyczne 0700-PS5-5PSPMF
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura jak w części A sylabusa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa medycznego - K_W 03

sposób weryfikacji: esej lub test

Zna i rozumie terminologię dotyczącą przedmiotu - K_W 08

sposób weryfikacji: esej lub test

Umiejętności:

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa medycznego K_U 01

sposób weryfikacji: esej lub test

Sprawnie porusza się w prawie medycznym, wykorzystuje normy prawa medycznego do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa medycznego K_U 05

sposób weryfikacji: esej lub test

Kompetencje społeczne:

Potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K 06

sposób weryfikacji: esej lub test

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne (esej lub test). Esej jest z wybranego (interesującego studenta) zagadnienia z zakresu prawa medycznego - ze stosowną bibliografią, nie przekraczający 10 stron znormalizowanego maszynopisu (A4).

lub test na ostatnich zajęciach.

Zakres tematów:

Tematyka wykładów:

1. Pojęcie prawa medycznego, system opieki zdrowotnej a system zdrowotny, uwarunkowania konstytucyjne udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Podstawowe zasady wykonywania i finansowania działalności leczniczej w Polsce. Obowiązek udzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia życia.

2 Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej

3. Pozostałe prawa pacjentów i ich ochrona

4. Błąd medyczny i jego klasyfikacja. Omówienie podstaw i zasad odpowiedzialności cywilnej za błąd medyczny a model kompensacji szkód wynikających ze zdarzeń medycznych

5. Wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu prawa medycznego ( aspekty prawne transplantacji, ochrona zdrowia psychiczne zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi)

Metody dydaktyczne:

konwersatorium wymaga udziału w dyskusji studentów, dlatego prowadzony jest interaktywny wykład (prezentacja multimedialna), gdzie przedstawiane są stany faktyczne, mające wywołać dyskusję.

konsultacje

esej prawniczy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 17:15, sala 315
Urszula Drozdowska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.