Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Struktura i organizacja pomocy społecznej 380-SS1-1HEM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Dudkiewicz M. (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, ISP, Warszawa 2011.

Kantowicz E. (red.), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, UWM, Olsztyn 2011.

Kantowicz E., Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, UWM, Olsztyn 2008.

Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), W stronę aktywnych służb społecznych, ISP, Warszawa 2012.

Kołaczkowski B., Ratajczak M., Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Impuls, Kraków 2010.

Krasiejko I., Rodzina z dziećmi, rodzina dysfunkcyjna : pedagogika, praca socjalna, terapia, Difin, Warszawa 2019.

Krzyszkowski J., Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Centrum AV, Częstochowa 2010.

Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej, LexisNexis, Warszawa 2009.

Skowrońska A. (red.), Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną, CRZL, Warszawa 2013.

Tarkowski Z., Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej, Lublin 2001.

Ustawy i rozporządzenia regulujące przyznawanie świadczeń materialnych i niematerialnych z pomocy społecznej (http://prawo.sejm.gov.pl).

Efekty uczenia się:

KA6_WG5 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami (prezentacja indywidualna, aktywność na zajęciach).

KA6_WK2 ma podstawowa wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej w Polsce i Unii Europejskiej (prezentacja indywidualna, aktywność na zajęciach).

KA6_UK5 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach społecznych; jest w stanie porozumiewać się zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (udział w dyskusji)

KA6_KO1 potrafi konstruować i opracowywać projekt socjalny jako strategie rozwiązywania problemów społecznych (prezentacja indywidualna, analiza przypadku)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności w trakcie zajęć, wynik uzyskany z pracy wykonanej indywidualnie na temat struktury i organizacji pomocy społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym (prezentacja) oraz zespołowej (analiza przypadku).

Pozytywna ocena od 51% pkt. możliwych do uzyskania. Nieobecność na więcej niż połowie zajęć nie kwalifikuje do zaliczenia przedmiotu. Nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej.

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia dotyczące organizacji pomocy społecznej.

Realizacja zadań pomocy społecznej na rzecz jednostek i rodzin - kryteria i zasady udzielania w wybranych instytucjach.

Struktura i organizacja pomocy społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym. Analiza problemów, potrzeb i oczekiwań oraz weryfikacja obszarów wsparcia i kierunków zmian na przykładzie wybranych zagadnień w „Strategii polityki społecznej województwa podlaskiego do roku 2020”.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: praca w grupie, dyskusja grupowa, analiza przypadku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala A110
Joanna Szymanowska 16/ szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 10:15 - 11:45, sala A110
Joanna Szymanowska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.