Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - rosyjski 380-SS1-1JRO
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatur podstawowa:

Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1, Poznań 2012.

Literatura uzupełniająca:

Вите О. Т., Социал-демократическое воспитание Зигмунда Фрейда: Генрих Браун и Виктор Адлер, [online: http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=3259].

Майерс Д., Социальная психология. Глава 13. Раздел: Физическая привлекательность, [online: http://vneshnii-oblik.ru/psyhologiya/majers-privlekatelnost.html].

Кравчук О. А., Влияние семьи на развитие подростка, [online: http://sociosphera.com/publication/conference/2013/197/vliyanie_semi

_na_razvitie_podrostka/].

Личностно-нравственные качества социального работника, их краткая характеристика и методы формирования, [online: http://socialpol.ru/shpargalka-etika-socialnoj-raboty-lichnostno-nravstvennye-kachestva-socialnogo-rabotnika-ix.html].

Классификация характеров, [online: http://azps.ru/articles/cmmn/cmmn12.html].

Ślązak-Gwizdała A., Tatarchyk O., Ekspres na Wschód, Warszawa 2012.

Zdunik M., Galant S., Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego, Warszawa 2014.

Aktualne materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

JRO_W01, KA6_WK6: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności intelektualnej i ochrony prawa autorskiego - ćwiczenia praktyczne.

JRO_U01, KA6_UK4: Ma podstawowe umiejętności leksykalne, interpretacyjne i translatorskie w zakresie problematyki pracy socjalnej dla języka obcego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - testy kontrolne, wypowiedzi ustne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po II semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Типы семей (Modele rodziny). Więzi łączące domowników. Modele rodziny. Wpływ wychowania na zachowanie dziecka.

2. Конфликты (Konflikty). Wpływ problemów i konfliktów w rodzinie na proces socjalizacji nastolatka.

3. Увлечения Фрейда (Pasje Freuda). Zainteresowania i czas wolny socjologa.

4. Физическая привлекательность (Atrakcyjność fizyczna). Słownictwo dotyczące wyglądu zewnętrznego. Odzież. Stereotypy związane z wyglądem zewnętrznym.

5. Качаства социального работника (Cechy pracownika socjalnego). Słownictwo dotyczące cech charakteru, uczuć i emocji. Charakterystyka pracownika socjalnego.

6. Экстраверты и интроверты (Ekstrawertycy i introwertycy). Zachowanie człowieka i jego osobowość.

7. Классификация Павлова (Klasyfikacja Pawłowa). Wpływ temperamentu na zachowanie człowieka.

8. Кто такой социальный работник? (Kim jest pracownik socjalny?). Zawody i stanowiska. Obowiązki i prawa pracowników. Zadania i umiejętności pracownika socjalnego.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienia, pisania, rozumienia tekstów, rozumienia ze słuchu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala C1.6
Anna Kulik 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.