Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna 380-SS1-1PSS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka

Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B. (2002), Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP

Wojciszke B. (2002), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar

Literatura uzupełniająca:

Cialdini R. (2007). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk:GWP

Hock R. R. (2005), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. (r. 10 „Psychologia społeczna”), Gdańsk: GWP

Pratkanis A., Aronson E. (2003), Wiek propagandy, Warszawa: PWN

Efekty uczenia się:

Student:

Student zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem społecznym ludzi;

rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania społecznego jednostki KA6_WG8,

- Student jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny

psychologii społecznej wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich zachowań KA6_WK4,

- Student potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania

do właściwych, kompetentnych osób i instytucji KA6_UW1

Metody i kryteria oceniania:

Test (Blackboard). W celu uzyskania oceny pozytywnej należy zdobyć powyżej 50% punktów.

Zakres tematów:

- Procesy grupowe. Czym jest grupa. Facylitacja społeczna.

- Stanfordzki eksperyment więzienny. Deindywiduacja. Dehumanizacja.

- Grupowe a indywidualne podejmowanie decyzji.

- Wpływ autorytetu na zachowanie (eksperyment S. Milgrama)

- Pomocność i prospołeczność. Skąd bierze się dobro. Wyznaczniki pomocności.

- Atrakcyjność i miłość. Trójskładnikowa teoria miłości. Wpływ rozwodu rodziców na dobrostan dzieci. Miłość i bliskie związki.

- Skuteczne komunikowanie się w otoczeniu społecznym.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, mini wykład, ćwiczenia w podgrupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 10:15 - 11:45, sala A209
Marcin Kolemba 16/ szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 8:30 - 10:00, sala A209
Marcin Kolemba 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.