Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski 380-SS2-1JAN
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland,

Cambridge Academic English, C.Thaine , CUP

English for Presentations M. Grussendorf, OUP

Oxford EAP, E. de Chasal&Louis Rogers, OUP

materiały ze stron internetowych akredytowanych wydawnictw oraz oficjalnych stron rządowych i organizacji pozarządowych, związanych z pracą socjalną

Efekty uczenia się:

KA7_UK1: zna rozszerzoną terminologię za zakresu pracy socjalnej przynajmniej w jednym języku obcym (testy kontrolne, kolokwium, testy online),

KA7_UK4: ma umiejętności leksykalne, interpretacyjne i translatorskie w zakresie problematyki pracy socjalnej dla języka obcego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (testy kontrolne, testy online, wypowiedź pisemna, ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin ustny),

KA7_UU1: jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, doskonali umiejętności (prezentacja, egzamin ustny)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie testów kontrolnych (50%), testów online, pisemnego streszczenia oraz na podstawie ustnej prezentacji z dziedziny kierunkowej.

Egzamin: w formie ustnej na podstawie materiałów kierunkowych realizowanych na zajęciach.

Udział w zajęciach: dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona w semestrze.

Zakres tematów:

Język obcy - Sformułowania publikacji naukowych, typowe zwroty, słownictwo, struktury zdań,skróty.

Wypowiedź pisemna – streszczenie pracy licencjackiej.

Wypowiedź ustna – umiejętność przekazania wiedzy specjalistycznej w formie prezentacji oraz udział w dyskusji.

Pogłębianie słownictwa specjalistycznego z różnych dziedzin pedagogiki i psychologii. Słownictwo i umiejętność prowadzenia dyskusji dotyczących: środowiska akademickiego, dziedzin pedagogiki i psychologii, pracy i zatrudnienia.

Rozmowa kwalifikacyjna.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń kluczowych sprawności językowych:

-w zakresie czytania i rozumienia tekstów fachowych, analizę językową tych tekstów,

-doskonalenie umiejętności wypowiedzi ustnej oraz pisemnej na dany temat, -rozwijania znajomości słownictwa fachowego z dziedziny nauk pedagogicznych.

Zajęcia prowadzone są w formie blended learning: stacjonarnie oraz z

wykorzystaniem platformy uniwersyteckiej Blackboard w oparciu o autorskie materiały specjalistyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala C2.19
Bożena Miśkiewicz 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.