Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biotechnologii 0200-ES1-3PBT
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Chmiel A., Biotechnologia. Podstawy biochemiczne

i mikrobiologiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1998.

2. Klimiuk E., Łebkowska M., Biotechnologia w ochronie środowiska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2005.

3. Malepszy S. (red.), Biotechnologia roślin. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

4. Ratledge C., Kristiansen B., Podstawy biotechnologii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

5. Zwierzchowski L. (red.), Biotechnologia zwierząt. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1997.

Literatura uzupełniająca:

1. Biotechnologia – kwartalnik.

2. Bednarski W., Repsa A. (red.), Biotechnologia żywności. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003.

3. Buchowicz J., Biotechnologia molekularna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

4. Buraczewski G., Biotechnologia osadu czynnego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1994.

5. Chmiel A., Grudziński S., Biotechnologia i chemia antybiotyków. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1998.

6. Kayser O., Müller r.H., Biotechnologia farmaceutyczna. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2003.

7. Wojnowska-Baryła I., Trendy w biotechnologii środowiskowej. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2008.

Efekty uczenia się:

1. Student analizuje rolę biotechnologii w gospodarce, przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska na podstawie najnowszych doniesień naukowych.

2. Student weryfikuje poglądy i kontrowersje wokół biotechnologii.

3. Student identyfikuje obecność i oznacza zawartość związków biologicznie czynnych w wybranych gatunkach roślin.

4. Student wymienia przykłady zastosowań roślinnych metabolitów wtórnych w przemyśle spożywczym i medycynie.

5. Student zna nowoczesne metody analityczne (HPLC) stosowane w analizie związków organicznych w materiale biologicznym o znaczeniu biotechnologicznym.

6. Student potrafi przeprowadzić preparatykę kwasów nukleinowych z materiału biologicznego i zweryfikować ich obecność za pomocą charakterystycznych reakcji.

7. Student analizuje aktywność i zastosowanie enzymów stosowanych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym.

8. Student postępuje zgodnie z zasadami BHP ponosząc odpowiedzialność za sprzęt, aparaturę oraz pracę własną

i innych.

Metody sprawdzenia czy zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte: wejściówki, bieżąca ocena prawidłowo wykonanych doświadczeń, sprawozdania, kolokwium pisemne (pytania otwarte).

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca kontrola stanu wiedzy studentów przed zajęciami (wejściówki).

2. Kolokwium pisemne (pytania otwarte opisowe).

3. Bieżąca ocena studentów (aktywność w dyskusji).

4. Zaliczenie sprawozdań.

5. Kontrola obecności studenta na zajęciach laboratoryjnych (dopuszcza się jedną nieobecność).

6. Spełnienie ww wymieniowych warunków kwalifikuje studenta do dopuszczenia do zaliczenia końcowego.

Zakres tematów:

1. Sprawy organizacyjne. BHP i pierwsza pomoc. Czym jest biotechnologia? Rola biotechnologii i organizmów genetycznie modyfikowanych w gospodarce człowieka.

2. Izolowanie kwasów nukleinowych z drożdży. Zastosowanie mikroorganizmów w biotechnologii. Rola mikroorganizmów w produkcji żywności fermentowanej.

3. Zastosowanie enzymów w gospodarce człowieka. Rola lipaz w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym. Badanie aktywności lipaz w produktach mleczarskich.

4. Pozyskiwanie roślinnych metabolitów wtórnych i ich zastosowanie w gospodarce człowieka. Oznaczanie zawartości antocyjanów i flawonoidów w materiale roślinnym.

5. Oznaczanie zawartości wybranych substancji leczniczych w suplementach diety metodą HPLC. Rola biotechnologii w medycynie, farmacji i ochronie zdrowia człowieka.

Metody dydaktyczne:

Laboratorium

Wykonywanie doświadczeń wg instrukcji

Analiza ilościowa i jakościowa substancji organicznych o znaczeniu biotechnologicznym

Badanie aktywności enzymów stosowanych w biotechnologii

Konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:00 - 12:15, sala 2033
Magdalena Chmur 11/ szczegóły
2 każdy czwartek, 11:45 - 14:00, sala 2033
Magdalena Chmur 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.