Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.1 330-EN1-1ANG1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Clark R., D. Baker, 2015: Oxford English for Careers. Finance 1. Oxford University Press.

MacKenzie, I. Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press.

McKellen, J.S., "Test your Busines English". Pearson Education Limited

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

www.bbc.com/news/business/

en.wikipedia.org/wiki/Category:Business

www.onestopenglish.com

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. S1A_U10

2. Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów. S1A_U09

Metody i kryteria oceniania:

Semestr kończy się zaliczeniem na ocenę.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na min. 50% wszystkich kartkówek leksykalnych,

- napisanie testu umiejętnościowego,

- aktywność w czasie zajęć warsztatowych oraz projektów grupowych

- regularne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwione w semestrze)

W przypadku nadprogramowej nieobecności studenta, obowiązany jest on do ustnego streszczenia artykułu/filmu nawiązującego do tematyki związanej z dziedziną kierunkową o długości tekstu lub skryptu jednej strony A4 (ok. 1800 znaków) w czasie konsultacji oraz zaliczenie wszelkich zaległych prac w ciągu dwóch tygodni od nieobecności lub testu.  Opuszczenie przez studenta więcej niż połowy zajęć jest podstawą do braku otrzymania zaliczenia a ewentualne zaliczenie przedmiotu ustalane będzie indywidualnie w porozumieniu z wydziałem.

Zakres tematów:

Język angielski jako międzynarodowy język biznesu. Metody samodzielnego uczenia się, wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy w procesie przyswajania języka obcego. Potrzeba dokształcania się przez całe życie.

Wielojęzyczność - wpływ znajomości języków obcych na postrzegania świata. International outlook jako cenna umiejętność miękka zwiększająca zaufanie zawodowe.

Zawody i obowiązki z nimi związane w sektorze finansów.

Zarządzanie finansami osobistymi.

Usługi finansowe firmy.

Startup.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/dyskusja, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych (kartkówki leksykalne oraz raz w semestrze test umiejętnościowy), zadań praktycznych, krótkich pisemnych lub ustnych prac domowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 304
Iwona Kubas 33/ szczegóły
2 co druga niedziela (parzyste), 9:50 - 11:35, sala 304
Iwona Kubas 36/ szczegóły
3 co druga niedziela (parzyste), 11:40 - 13:25, sala 304
Iwona Kubas 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.