Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - specjalistyczny warsztat językowy 330-EN2-1ANGW
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

'Professional English in Use, Finance', Ian MacKenzie, Cambridge University Press

'Oxford English for Careers, Finance 1', Richard Clark and David Baker, Oxford University Press

'Business Vocabulary in Practice', Will Capel, Jamie Flockhart and Sue Robbins, Collins English for Business

'In company 3.0, Corporate Finance', Ed Pegg, Macmillan Education

'Business Vocabulary in Use Advanced', B. Mascull (Cambridge UP)

'Business Vocabulary Builder', P. Emerson (MacMillan)

'FC Use of English', V. Evans

'English Vocabulary in Use', M. McCarthy, F. O’Dell (Cambridge UP)

'Advanced Language Practice', Michael Vince (Macmillan)

'Successful Writing Advanced', V. Evans (Express Publishing)

artykuły z czasopism branżowych i sekcji finansowych czasopism online

Efekty uczenia się:

Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku obcym. KP7_UK1 - prezentacja multimedialna, wypowiedź ustna, praca pisemna, test

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po II semestrze.

Ocena prezentacji i / lub pracy pisemnej.

Testy cząstkowe i / lub semestralne.

Punkty za aktywności wykonywane na platformie Blackboard.

Testy uważa się za zaliczone, jeśli student uzyska minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

Prace pisemne oceniane będą w z zależności od stopnia złożoności danego tekstu.

Liczba dopuszczalnych nieobecności: 1 w semestrze

Zakres tematów:

- Gospodarka wybranych państw świata (Holandia, Katar, Singapur)

- Prezentacja gospodarki wybranego państwa świata

- Trendy w gospodarce i ekonomii

- Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę

- Słownictwo akademickie, sformułowania publikacji naukowych

- Pisanie akademickie - raporty, CV, list motywacyjny

- Rozszerzenie znajomości słownictwa specjalistycznego z dziedziny ekonomii

Metody dydaktyczne:

Praca z całą grupą

Praca w parach i w małych grupach

Indywidualna praca studenta

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 9:50 - 11:35, sala 318
Paulina Pawłowska-Stec 25/25 szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 11:40 - 13:25, sala 318
Paulina Pawłowska-Stec 29/25 szczegóły
3 co druga niedziela (parzyste), 11:40 - 13:25, sala 207
Małgorzata Januszko 27/25 szczegóły
4 co druga niedziela (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 207
Małgorzata Januszko 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.