Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia ekonomiczna 330-ES1-1GEK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2015.

2. H. Rogacki (red.), Geografia społeczno- gospodarcza Polski, PWN, Warszawa 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. R. Crescenzi, Geography, Institutions and Regional Economic Performance, Springer- Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin 2012.

2. I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 2006,

3. E. Haliżak, Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012,

4. S. Korenik, Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006,

5. J. Wrona (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa 2006,

6. Bazy danych GUS (w tym baza danych lokalnych), Eurostatu, oraz Komisji Europejskiej dostępne na ich oficjalnych stronach internetowych- źródła aktualnych informacji w zakresie procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Efekty uczenia się:

1GEK_W01: Student ma wiedzę o strukturach i instytucjach gospodarczych funkcjonujących w ramach gospodarki międzynarodowej KP6_WG1

1GEK_W02: Student zna relacje pomiędzy strukturami i instytucjami gospodarczymi w przestrzeni geograficznej KP6_WG2

1GEK_U01: Student potrafi prawidłowo interpretować przyczyny, przebieg i konsekwencje procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej KP6_UW1

1GEK_U02: Student potrafi prawidłowo analizować procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w ramach gospodarki międzynarodowej KP6_UW3

1GEK_U03: Student potrafi prawidłowo wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w wybranym kraju KP6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - kolokwium - test otwarty na platformie Blackboard (skala punktowa), projekt zaliczeniowy (skala punktowa), aktywności (na punkty).

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do geografii ekonomicznej.

2. Procesy demograficzne, migracje, teorie kapitału ludzkiego.

3. Wzrost gospodarczy. Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki - rolnictwo, przemysł, handel i usługi.

4. Struktura regionalna Polski. Polska w gospodarce światowej i w Unii Europejskiej.

5. Infrastruktura transportowa i środowisko.

6. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, analiza i interpretacja danych statystycznych, prezentacje multimedialne i materiały dydaktyczne do lektury przesyłane przez usos mail/ zamieszczone na platformie Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 317
Joanna Zielińska 23/25 szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 317
Joanna Zielińska 25/25 szczegóły
3 co drugi wtorek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 317
Joanna Zielińska 23/25 szczegóły
4 co druga środa (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 206
Joanna Zielińska 25/25 szczegóły
5 co drugi wtorek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 316
Joanna Zielińska 24/25 szczegóły
6 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 317
Joanna Zielińska 26/25 szczegóły
7 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 317
Joanna Zielińska 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.