Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia cz. 2 330-ES1-1MIK2
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

W czasie zdalnego nauczania zalecam korzystanie z podręczników dostępnych na IBUK libra:

Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R.Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Makro i mikroekonomia, red. S. Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2016

Podstawy ekonomii, red. R.Milewski, E.Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Zalega T., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Wszystkie efekty kształcenia przewidziane do realizacja na wykładzie: 1EKO1_W01, 1EKO1_W02 weryfikowane są na podstawie egzaminu pisemnego o pytaniach otwartych.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie przedmiotu Mikroekonomia cz. 2 odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu końcowego w sesji letniej. Egzamin zawiera pytania otwarte

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. Przystąpienie do egzaminu bez zaliczonych ćwiczeń unieważnia jego wynik.

Ćwiczenia - zaliczenie na stopień uzyskuje się na podstawie oceny aktywności studenta na zajęciach, prac domowych i wyników kolokwium

Ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni egzamin odbędzie się poprzez platformę e-learningową Blackboard.

Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia na egzaminie co najmniej 50% możliwych punktów.

Wszystkich studentów roku obowiązuje wspólny termin egzaminu i egzaminu poprawkowego.

Nie przewiduje się innych terminów i innych sposobów zaliczenia

Zakres tematów:

Temat 1. Teoria zachowania konsumenta

Temat 2.Teoria popytu

Temat 3.Pieniądz i cena

Temat 4. Bank i kredyt

Temat 5. Stopa procentowa i kurs walutowy a przedsiębiorstwo

Temat 6.Teoria produkcji i przedsiębiorstwa

Temat 7. Efektywność i czynniki efektywności

Temat 8. Innowacje i postęp techniczny

Temat 9. Wprowadzenie do teorii kosztów

Temat 10. Teoria równowagi przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point

Konsultacje indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 201
Ewa Gruszewska 87/90 szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 201
Ewa Gruszewska 86/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.