Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy prawa dla ekonomistów 330-ES1-1PRA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawy prawa dla ekonomistów, B. Gnela (red.), Warszawa 2018;

Zarys prawa, J. Kuciński, Warszawa 2016;

Podstawy prawa, Z. Muras, Warszawa 2019;

Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa dla ekonomistów, J. Helios, W. Jedlecka, Wrocław 2015.

Efekty uczenia się:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu kierunkowy

Moduł: 3

Dziedzina i dyscyplina nauki, nauki prawne.

Rok studiów/semestr studia I st./ I rok / I semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 30 godzin

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Punkty ECTS

2.

Bilans nakładu pracy studenta

Uczestnictwo w wykładach 30 godz.

Egzamin 1 godz.

Udział w konsultacjach 2 godz.

Przygotowanie do zajęć 7 godz.

Przygotowanie do egzaminu 10 godz.

Łącznie 50 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

- związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33 godziny – 1,32 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w wykładach, obecność na egzaminie i uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi z testu egzaminacyjnego. Egzamin składa się z pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.

Zakres tematów:

1. Elementy teorii prawa

2. Elementy prawa konstytucyjnego

3. Elementy prawa cywilnego

4. Elementy prawa administracyjnego

5. Elementy prawa handlowego,

6. Elementy prawa gospodarczego

7. Elementy prawa własności intelektualnej

8. Elementy prawa karnego.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 201
Marta Czech, Dariusz Kiełczewski 85/90 szczegóły
2 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 201
Marta Czech, Dariusz Kiełczewski 85/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.