Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia II 330-ES2-1ME2
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa

R.E.Hall, J.B.Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012

G.N.Mankiw, M.P.Taylor, Makroekonomia, PTE, Warszawa 2016

D.Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2011

M.Rothbard, Ekonomia wolnego rynku (t.1-4), Fijorr Publ., Warszawa, Chicago 2008

M.Skousen, Logika ekonomii, Fijor Publishing Warszawa 2015

B.Snowdown, H.Vane, P.Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN Warszawa 1998

Uzupełniająca

H.Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Znak, Kraków 2004

I.Kirzner, Konkurencja i przedsiębiorczość, Fijor Publishing, Chicago-Warszawa 2010

G.Callahan, Ekonomia dla normalnych ludzi. Wprowadzenie do Szkoły Austriackiej, Warszawa Fijorr Publishing 2004

T.Sowell, Ekonomia dla każdego, Fijor Publishing 2000

J.Bossak, Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, SGH 2008

P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

A.Maddison,, The World Economy. The World Economy. A Millennial Perspective, OECD Paris 2006 (dostęp przez BG UwB)

OECD Economic Outlook, Volume 2019 Issue 1 (dostęp przez BG UwB)

Efekty uczenia się:

Wszystkie efekty przewidziane dla wykładu (w zakresie wiedzy czyli: 2MKR_01, 2MKR_02) sprawdzane są w ramach egzaminu pisemnego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test o pytaniach otwartych) w sesji zimowej.

Osoby, które uzyskały ocenę bardzo dobrą z ćwiczeń, będą zwolnione z egzaminu

Zakres tematów:

Temat 1. Kategorie makroekonomiczne. Pomiar aktywności gospodarczej

- procesy makroekonomiczne

- zasady prowadzenia badań makroekonomicznych

- błędy w rozumowaniu ekonomicznym

- główne kategorie makroekonomiczne i sposób ich opisu oraz pomiaru

- modele gospodarki

- wskaźniki aktywności gospodarczej

- problemy ze wzrostem i rozwojem gospodarczym

Temat 2. Gospodarka rynkowa i etatystyczna.

Założenie ekonomii klasycznej (+neoklasycznej) i keynesowskiej

Gospodarka i jego funkcjonowanie (ujęcie neoklasyczne i keynesowskie)

Równowaga i nierównowaga gospodarcza

Interwencjonizm państwowy (przyczyny, sposoby, skutki)

Temat 3. Polityka pieniężna i teorie pieniężne

Kreowanie pieniądza we współczesnej gospodarce

Mechanizmy transmisji impulsów pieniężnych w gospodarce

Teorie inflacji

Iluzja pieniężna i pułapka płynności

Temat 4. Koniunktura

Istota i rodzaje wahań gospodarczych

Pomiar koniunktury (rodzaje wskaźników)

Rodzaje cykli i ich przyczyny

Mechanizm cyklu krótko, średnio- i długookresowego

Polityka antycykliczna państwa

Koniunktura w teoriach ekonomicznych

Temat 5. Ustroje gospodarcze

System gospodarczy. Ujęcie statyczne i dynamiczne

Elementy systemu ekonomicznego: wartości instytucje, własność, wolność

Analiza porównawcza ustrojów. Kryteria porównań.

Rodzaje ustrojów.

Metody dydaktyczne:

Metody podające. Wykład z prezentacją Power Point

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 301
Ewa Gruszewska 117/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.