Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski - lektorat 330-ES2-1ROSL
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Афанасьева Н. Д., Лобанова Л. А., Экономика, Санкт-Петербург 2014.

Управление предприятием: основные фунции, [online: http://www.bkworld.ru/interest/interest_722.html].

Профессия бухгалтер, [online: http://obrazovanie66.ru/main_prof.php?profid=304].

Профессия бухгалтер, [online: http://enjoy-job.ru/professions/buhgalter/].

Efekty uczenia się:

ROS2_U01, KP7_UO1: Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych z zakresu dyscypliny nauk ekonomicznych - test kontrolny

ROS2_U02, KP7_UK1: Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu dyscypliny nauk ekonomicznych - zaliczenie ustne

ROS2_K01, KP7_KK2: Potrafi pracować w parze, przyjmując w niej różne role - egzamin ustny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny po I semestrze. Student przystępuje do egzaminu na podstawie wyniku testu cząstkowego, obecności, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

Zakres tematów:

1. Управление предприятием (Zarządzanie przedsiębiorstwem). Słownictwo dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem.

2. Бухгалтер (Księgowy). Słownictwo dotyczące pracy księgowego. Obowiązki i wymagania wobec księgowego.

3. Конкуренция (Konkurencja). Słownictwo dotyczące konkurencji i monopolu.

4. Деньги (Pieniądze). Słownictwo dotyczące środków płatności.

5. Производство (Produkcja). Słownictwo dotyczące struktury produkcji. Usługi materialne i niematerialne.

6. Труд (Praca). Słownictwo dotyczące kooperacji i podziału pracy.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:45 - 15:15, sala 225
Anna Kulik 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.