Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna II 330-ES2-1TEI2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1) D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2007, Helion, Gliwice 2007

2) John Walkenbach, Excel 2013 Biblia, Helion, Gliwice, 2013

3) Dave Chaffey , Digital Business i E-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

4) S. Wrycza, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metodyki, techniki, narzędzia, PWN, Warszawa 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

2) Siemieniuk, J. Sikorski, G. Michalczuk (red.), Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013

3) N. Siemieniuk, G. Michalczuk, E. Tokajuk (red.), Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów

Ocena z przedmiotu jest odzwierciedleniem pracy studenta na ćwiczeniach:

- kolokwium - 70%

- samodzielna praca studentów w trakcie ćwiczeń i poza zajęciami - 30%

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnego zaliczenia kolokwium.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach (dwie w przypadku 30h ćwiczeń lub jedna w przypadku 15 h ćwiczeń);

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

Zakres tematów

1) Przetwarzanie tekstów i praca z długimi dokumentami

2) Wykorzystywanie funkcjonalności arkuszy MS Excel w celu analizy danych i procesów gospodarczych

3) Prezentacje multimedialne

4) Relacyjna baza danych MS Access

5) Sposoby gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych w przedsiębiorstwach

6) Tworzenie materiałów prezentacyjnych w programie PREZI

7) Grafika menedżerska i prezentacyjna

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 133
Adam Gardocki 23/ szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 133
Adam Gardocki 25/ szczegóły
3 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 133
Adam Gardocki 24/ szczegóły
4 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 133
Adam Gardocki 21/ szczegóły
5 co drugi poniedziałek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 133
Adam Gardocki 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.