Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia cz. 1 330-MS1-1EKO1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007

2. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

3. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016

4. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

5. Serrano R., A short course in intermediate microeconomics with calculus, Cambridge University Press, New York, 2013

Efekty uczenia się:

1EKO1_W01

ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów mikroekonomicznych , w tym środowisku międzynarodowym KP6_WG1

1EKO1_W02

ma wiedzę na temat roli i miejsca konsumenta i przedsiębiorstwa w społecznym procesie gospodarowania, w szczególności w warunkach otwartości gospodarek, różnorodności kulturowej i konieczności współpracy KP6_WK3

1EKO1_W03 zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych mikroekonomicznych i społecznych KP6_WK4

1EKO1_W04 zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, w szczególności w odniesieniu do przedsięwzięć podejmowanych na forum ponad krajowym KP6_WK7

1EKO1_U01

potrafi przewidywać kształtowanie się sytuacji na światowych rynkach towarów, usług i czynników produkcji i poszerzać swoją wiedzę w związku z tymi zmianami KP6_UU2

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point. Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego o pytaniach otwartych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:50 - 10:35, sala 204
Kazimierz Meredyk 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.