Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz. 1 330-MS1-1NIE1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

DaF im Unternehmen, A 1, wyd. Klett

studio d, A 1, wyd. Cornelsen

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

KP6_UK1

potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac z zastosowaniem odpowiednich technik informacyjno-komunikacyjnych SA_P6S_UK

weryfikacja: prace domowe do zadań podręcznikowych oraz projekty w oparciu o źródła elektroniczne

KP6_UK2

potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu

zagadnieniu z zakresu międzynarodowych stosunków

gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, właściwie

dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych

wystąpień ustnych SA_P6S_UK

weryfikackja : prezentacja projektów do tematu: prezentacja firmy

KP6_UK3

posługuje się językiem obcym w zakresie międzynarodowych

stosunków gospodarczych na poziomie odpowiadającym

wymaganiom określonym dla swojego poziomu wg Europejskiego Systemu

Opisu Kształcenia Językowego SA_P6S_UK

weryfikacja: ćwiczenia w mowie i piśmie podczas zajęć oraz testy kontrolne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KP6_KO1

jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów

społecznych uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne SA_P6S_KO

weryfikacja: prezentacja projektów

KP6_KR2

potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role SA_P6S_KR

weryfikacja: praca podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych i ustnych oraz prezentacji.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia na ocenę

Zakres tematów:

1. Przedstawianie się i poznawanie przez prezentację własnej osoby; informacje prywatne dot. rodziny, przyjaciół, edukacji, spędzania wolnego czasu oraz aktywności sportowych.

2. Mapa geograficzna- nazwy krajów i kontynentów.

3. Liczebniki w zakresie 0- 1 000 000

Stosowanie liczebnika w prostych działaniach matematycznych; Użycie liczebnika w opisie adresu, strony internetowej i adresu mailowego.

4. Praca biurowa, zakup sprzętu i mebli.

5. Nowa osoba w pracy, stosowanie formy grzecznościowej i formy "ty".

Organizowanie miejsca pracy, przedmioty i urządzenia w miejscu pracy.

Zamawianie potrzebnych materiałów telefonicznie i mailowo.

6. Organizowanie czasu pracy, ustalanie terminów, stosowanie liczebnika do określenia czasu - dnia, godziny, roku

7. Charakterystyka firmy, opis struktury, zadania poszczególnych działów, zarząd i kierownictwo

Metody dydaktyczne:

Realizacja programu odbywa się z zachowaniem wszystkich form socjalnych z uwzględnieniem potrzeb studentów i optymalnej realizacji zadań.

Podczas ćwiczeń często są stosowane aktywne formy, dialogi w parach lub rozmowy z udziałem kilku osób.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 301
Dorota Żmudzka 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.